ניהול תורים

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי[עריכה]

מסך המציג בזמן אמת את נתוני התורים (אסטרטגית צלצול, זמן המתנה ממוצע ועוד) ומאפשר לנהל את התורים (לראות את השלוחות/ נציגים המחוברים בכל תור, להוסיף/ להסיר שלוחות/ נציגים).
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

כלים[עריכה]

 • הצגת תורים- להצגת תור לחצו על מספר התור הרצוי (תור נבחר יצבע בירוק), לחיצה שנייה תסיר את התור מהמסך.
  ניתן לסמן מספר תורים.
 • נציגים- להוספת נציג לתור מסוים, לחצו על החץ ליד הנציג הרצוי ובחרו את התור מתוך הרשימה (הרשימה מציגה את כל התורים שסומנו ושהנציג לא משויך אליהם). להסרת נציג מהתור, לחצו על החץ ליד הנציג הרצוי ובחרו ב"הסר מתור x".
  אופציה נוספת להסרת נציג- סמנו את הנציג מתוך התור ולחצו על כפתור הסר האדום.

רכיבי הדף[עריכה]

שלוחות

לכל תור מוצגים הנתונים הבאים:

 • שם ומספר התור.
 • אסטרטגית צלצול- אופן צלצול שיחה נכנסת בשלוחות.
  ישנן מספר אסטרטגיות צלצול בתורים, כאשר הפופולריות הן:
  • Random- מצלצל כל פעם אצל שלוחה אקראית בתור.
  • Ringall- מצלצל אצל כל השלוחות בתור עד למענה של אחד הנציגים.
  • Leastrecent- מצלצל בשלוחה שלא הייתה בשיחה הכי הרבה זמן.
 • שיחות ממתינות- מספר שיחות שממתינות כרגע בתור.
 • זמן המתנה ממוצע נוכחי- זמן המתנה ממוצע נוכחי של השיחות שממתינות בתור.
 • שיחות- מספר שיחות נכנסות בתור.
 • ננטשות- מספר שיחות ננטשות בתור.
 • נציגים מחוברים לתור- רשימת הנציגים שמחוברים כרגע לתור (שם נציג ומספר שלוחה).
 • סטטוס שלוחה- סטטוס השלוחה (זמין, לא זמין, בהמתנה).
 • סטטוס נציג- סטטוס נציג (ccUser)- נציגי call center.


* ניהול תורים הוא חלק ממרכזיה