עומס בתור

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי[עריכה]

מסך המציג בזמן אמת את מצב העומס בכל התורים בארגון (מספר שיחות נכנסות ויוצאות, מספר נציגים זמינים ולא זמינים).
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

רכיבי הדף[עריכה]

עומס בתור

לכל תור תרשים עוגה, במעבר עכבר על כל אחד מחלקי העוגה תופיע חלונית עם מספר הנציגים בכל חלק.

 • תרשים העוגה מתחלק לסטטוסים הבאים:
  • נכנסות- מספר שיחות נכנסות בתור.
  • יוצאות- מספר שיחות יוצאות בתור.
  • זמין- מספר נציגים זמינים בתור.
  • לא זמין- מספר נציגים לא זמינים בתור.
  • שיחות כרגע- סה"כ שיחות פעילות בתור.


* מסך עומס בתור הוא חלק ממרכזיה