דוח שלוחות

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי[עריכה]

דוח התפלגויות לפי שלוחות.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.
שימו לב- ניתן לבצע תזמון אוטומטי של דוח שלוחות במסך דוחות מתוזמנים.

הפקת הדוח[עריכה]

הפקת דוח שלוחות

להפקת דוח יש לבחור את הערכים הרצויים במשתנים הבאים וללחוץ על "הפק דוח":

  • טווח שעות- בחרו שעת התחלה ושעת סיום.
  • תאריכים- בחרו את התאריך או הטווח התאריכים הרצוי.
  • שלוחות- סמנו את השלוחות הרצויות.
    לחיצה על "כל השלוחות" תסמן אוטומטית את כל השלוחות, לחיצה שנייה תבטל את הסימון של כל השלוחות.

ניתן לחזור לדף הפקת דוח ע"י לחיצה על לשונית Home.
ייצוא דוחות:

  • כל הדוחות ניתנים לייצוא ל- Excel, PDF, CSV.
  • כל הגרפים ניתנים להורדה למחשב.


סרגל ניווט[עריכה]

דוח שלוחות