תבניות אירועים

מתוך wiki.voipe.co.il

מסך ליצירת ועריכת תבניות ניתוב אירועים לכל ערוץ תקשורת.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

תבניות אירועים

עריכת תבניות אירועים[עריכה]

 1. לעריכת תבנית אירוע, לחצו על האירוע הרצוי מתוך רשימת האירועים. אירוע מסומן ייצבע בכחול.
 2. סמנו את הערוץ תקשורת הרצוי. ערוץ מסומן ייצבע בכחול.
  הערוצים הזמינים הם:
  * אימייל
  * SMS
  * טלגרם
  * מסנג'ר
 3. הקלידו את התבנית הרצויה בתוך תיבת הטקסט, ניתן להשתמש בפרמטרים הזמינים המופיעים משמאל לתיבת הטקסט.
  בעת לחיצה על אחד מהפרמטרים, הפרמטר יתווסף לתיבת הטקסט.
  שימו לב, לכל אירוע יש פרמטרים זמינים שונים.
 4. לחצו על הכפתור "שמור" לשמירת התבנית.
 • מתחת לתבנית האירוע, ניתן לראות חיווי האם האירוע מופעל בערוץ המסומן או לא.

רשימת האירועים בפאנל והפרמטרים הזמינים[עריכה]

אירועי פאנל[עריכה]

ברוך הבא לפאנל[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • מזהה ארגון => %organisation%
 • קישור לעדכון סיסמא => %pass_link%

שימו לב- אירוע זה מופעל באופן אוטומטי בערוץ אימייל, ולא ניתן להפעילו על שאר ערוצי התקשורת.

משתמש חדש נוצר[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש החדש => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש החדש => %user_email%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • המשתמש שהקים את המשתמש החדש => %creator%

משתמש נמחק[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש הנמחק => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש הנמחק => %user_email%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • המשתמש שמחק משתמש => %remover%

משתמש נחסם[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש הנחסם => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש הנחסם => %user_email%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • המשתמש שחסם משתמש => %disabler%

סיסמא עודכנה[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש המעודכן => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש המעודכן => %user_email%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • המשתמש שעדכן את הסיסמא => %updater%

התחברות נכשלה[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • כתובת IP של המשתמש => %ip%
 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %username%
 • הסיסמא שהוקלדה => %password%
 • המזהה ארגון שהוקלד => %organisation%

קישור לאיפוס סיסמא[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • מזהה ארגון => %organisation%
 • קישור לעדכון סיסמא => %pass_link%

שימו לב- אירוע זה מופעל באופן אוטומטי בערוץ אימייל, ולא ניתן להפעילו על שאר ערוצי התקשורת.

הקלטות- שלוחות[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) שביצע את הפעולה => %user_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • מספר שלוחה => %subject%
 • הסטטוס החדש => %status%
 • כיוון השיחה => %direction%

הקלטות- תורים[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) שביצע את הפעולה => %user_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • מספר תור => %subject%
 • הסטטוס החדש => %status%

הקלטות- כל ההקלטות[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) שביצע את הפעולה => %user_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • הסטטוס החדש => %status%

ברוכים הבאים לסים וירטואלי[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם פרטי => %first_name%
 • שם משפחה => %last_name%
 • שלוחת הסים הוירטואלי => %vsim_ext%
 • מספר הסים הוירטואלי => %vsim_phone%
 • מזהה הארגון => %org_name%
 • קישור לסים וירטואלי => %vsim_link%

שימו לב- אירוע זה מופעל באופן אוטומטי בערוץ אימייל, ולא ניתן להפעילו על שאר ערוצי התקשורת.

ברוכים הבאים לטלגרם[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם פרטי => %first_name%
 • שם משפחה => %last_name%
 • מזהה ארגון => %organisation%
 • שם משתמש => %username%

שימו לב- אירוע זה מופעל באופן אוטומטי בערוץ טלגרם, ולא ניתן להפעילו על שאר ערוצי התקשורת.

דוח מוכן לצפייה[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם הדוח => %report name%
 • תאריכי הדוח => %report_dates_range%
 • הפרמטרים שסומנו בדוח => %selected_values%

שימו לב- אירוע זה מופעל באופן אוטומטי בערוץ אימייל.

משתמש התחבר[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • שלוחה => %extension%
 • שם השלוחה => %extension_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%

משתמש התנתק[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • שלוחה => %extension%
 • שם השלוחה => %extension_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%

משתמש עודכן[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • שם המעדכן (שם פרטי+ משפחה) => %updater_name%
 • דואר אלקטרוני של המעדכן => %updater_email%
 • השדות שעודכנו => %changes%
 • תאריך ושעה => %date_time%

אירועי מרכזיה/ קול סנטר[עריכה]

שלוחה התנתקה[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מספר שלוחה => %extension%
 • שם השלוחה => %extension_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%

סטטוס לא מחובר[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם הנציג (שם פרטי+ משפחה) => %agent_name%
 • השלוחה של הנציג => %agent_extension%
 • תאריך ושעה => %date_time%

שלוחה נוספה לתור[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם השלוחה => %extension_name%
 • מספר שלוחה => %extension_number%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם התור => %queue_name%
 • מספר התור => %queue_number%

שלוחה הוסרה מתור[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם השלוחה => %extension_name%
 • מספר שלוחה => %extension_number%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם התור => %queue_name%
 • מספר התור => %queue_number%

נציג התחבר למיומנות[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם הנציג (שם פרטי+ משפחה) => %agent_name%
 • השלוחה של הנציג => %agent_extension%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם המיומנות => %skill_name%

נציג התנתק ממיומנות[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם הנציג (שם פרטי+ משפחה) => %agent_name%
 • השלוחה של הנציג => %agent_extension%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם המיומנות => %skill_name%

מיומנות נוספה לנציג[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם הנציג (שם פרטי+ משפחה) => %agent_name%
 • השלוחה של הנציג => %agent_extension%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם המיומנות => %skill_name%
 • שם הנציג שביצע את הפעולה (שם פרטי+ משפחה) => %executor_name%

מיומנות הוסרה מנציג[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם הנציג (שם פרטי+ משפחה) => %agent_name%
 • השלוחה של הנציג => %agent_extension%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם המיומנות => %skill_name%
 • שם הנציג שביצע את הפעולה (שם פרטי+ משפחה) => %executor_name%

שיחות ממתינות בתור[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • תאריך ושעה => %datetime%
 • מספר שיחות ממתינות => %waiting_calls%
 • שם התור => %queuename%
 • מספר התור => %queuenumber%
 • זמן המתנה מקסימלי בתור => %max_wait_time%

שיחות ממתינות במיומנות[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מספר שיחות ממתינות => %num_wait_calls%
 • זמן המתנה מקסימלי נוכחי => %max_wait_calls%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם המיומנות => %skill_name%

שיחות ננטשות- תורים[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מספר התור => %queue%
 • שם התור => %queuename%
 • תאריך ושעת השיחה => %date%
 • משך שיחה => %duration%
 • מספר DID% => did%
 • מספר המתקשר => %callerid%

שיחות ננטשות- IVR[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם ה IVR% => ivr%
 • תאריך ושעת השיחה => %date%
 • משך שיחה => %duration%
 • מספר DID% = did%
 • מספר המתקשר => %callerid%

שיחות ננטשות- מיומנויות[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מספר המתקשר => %caller_id%
 • מספר DID% => did%
 • זמן המתנה => %call_wait_time%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם המיומנות => %skill_name%

תא קולי[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שלוחה => %extension%

בקשות ריספונדר[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • תאריך השיחה => %calltime%
 • תאריך לשיחה חוזרת => %date%
 • שעה לשיחה חוזרת => %time%
 • מספר מזהה של השיחה => %uniqueid%
 • שם התור => %queue%
 • מספר התור => %queuename%
 • מספר DID% => did%
 • מספר המתקשר => %callerid%

שיחה יוצאת שלא נענתה[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מספר שלוחה => %extension_number%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • זמן המתנה => %wait_time%
 • מספר יעד => %destination_number%

שיחה יוצאת שנענתה עם זמן דיבור מתחת ל X שניות[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מספר שלוחה => %extension_number%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • זמן המתנה => %wait_time%
 • זמן דיבור => %talk_time%
 • מספר יעד => %destination_number%

שיחה שהועברה[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • תאריך ושעה => %date_time%
 • זמן המתנה => %wait_time%
 • שם התור => %queuename%
 • מספר התור => %queuenumber%
 • יעד ההעברה => %failover_destination%
 • מספר המתקשר => %callerid%

שם שלוחה עודכן[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • שלוחה => %extension%
 • השם המעודכן => %extension_new_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%

שם תור עודכן[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • מספר תור => %queue_number%
 • השם המעודכן => %queue_new_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%

עקוב אחריי עודכן[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • שלוחה => %extension%
 • שם השלוחה => %extension_name%
 • סטטוס עקוב אחריי => %follow_me_status%
 • מספר טלפון => %phone_number%
 • תאריך ושעה => %date_time%

סטטוס נציג עודכן[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם המעדכן (שם פרטי+ משפחה) => %updater_name%
 • רמת המשתמש => %updater_group%
 • דואר אלקטרוני של המעדכן => %updater_email%
 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %agent_name%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %agent_email%
 • שלוחה => %extension%
 • שם השלוחה => %extension_name%
 • הסטטוס המעודכן => %updated_status%
 • תאריך ושעה => %date_time%

אירועי משתמש[עריכה]

שיחה שהוקצתה לנציג[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם המשתמש שאליו השיחה הוקצתה => %asigned_to_name%
 • שם המשתמש שהקצה את השיחה => %asigned_by_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • הערות => %assign_note%
 • שעת השיחה => %calldate%
 • מקור => %src%
 • יעד => %dst%
 • משך השיחה => %duration%

אירועי אבטחה[עריכה]

נסיונות התחברות כושלים[עריכה]

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מזהה הארגון => %org_name%
 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • תאריך ושעה => %date_time%