התממשקות למערכות חיצוניות

מתוך wiki.voipe.co.il

Salesforce[עריכה]

Salesforce.png

קישור לאתר: https://www.salesforce.com
קישור לסרטון הדגמה: Salesforce
פונקציות:

 • עדכון לוג שיחה (בהיסטוריית פעילויות, כולל נתוני שיחה) תחת רשומת הנציג (מסוג איש קשר).
 • הפעלת חייגן מתוך קישור כולל מזהה CampaignMember + רשומת נציג (מסוג איש קשר)- Click2call.
 • עדכון רשומת CampaignMember- הוספת תאריך ושעת השיחה וקישור להקלטה.


Frontask[עריכה]

Logo.png

קישור לאתר: https://www.frontask.co.il
קישור לסרטון הדגמה: Frontask
פונקציות:

 • הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס לקוח ב-crm לפי מספר המתקשר במידה והלקוח קיים. במידה ולא, הקפצת חלון "לקוח חדש".
 • הפעלת חייגן מתוך כרטיס לקוח- Click2call.


GoldPlus[עריכה]

Screenshot 11.png

קישור לאתר: http://www.goldp.co.il
קישור לסרטון הדגמה: GoldPlus
פונקציות:

 • הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס לקוח ב-crm לפי מספר המתקשר במידה והלקוח קיים. במידה ולא, הקפצת חלון "לקוח חדש".
 • הפעלת חייגן מתוך כרטיס לקוח- Click2call.
 • שמירת הקלטות ונתוני שיחות בכרטיסי לקוחות.Priority[עריכה]

Priority-Software.jpg

קישור לאתר: https://www.priority-software.com
קישור לסרטון הדגמה: Priority
פונקציות:

 • הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס לקוח ב-crm לפי מספר המתקשר במידה והלקוח קיים. במידה ולא, הקפצת חלון "משימה חדשה".
  על בסיס משימה זו, יווצר כרטיס לקוח חדש.
 • שמירת הקלטות- שמירת קישור להקלטות תחת משימות ללקוח.


Zebra CRM[עריכה]

Zebra.png

קישור לאתר: https://www.zebracrm.com
קישור לסרטון הדגמה: Zebra CRM
פונקציות:

 • הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס לקוח ב-crm לפי מספר המתקשר במידה והלקוח קיים. במידה ולא, הקפצת חלון "לקוח חדש".
 • הפעלת חייגן מתוך כרטיס לקוח- Click2call.Microsoft Dynamics CRM[עריכה]

Micro.png

קישור לאתר: https://dynamics.microsoft.com
קישור לסרטון הדגמה: Microsoft Dynamics
פונקציות:

 • הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס האיש קשר ב-crm לפי מספר המתקשר (במידה והאיש קשר קיים).
 • הפעלת חייגן מתוך כרטיס איש קשר- Click2call.
 • תיעוד שיחות והקלטות- שיחות נכנסות ויוצאות מתועדות תחת כרטיס האיש קשר עם קישור להקלטת השיחה.


ברק CRM[עריכה]

Barak logo.png

קישור לאתר: https://www.crm.co.il/
פונקציות:

 • הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס לקוח ב-crm לפי מספר המתקשר (במידה והלקוח קיים).
Almog CRM[עריכה]

AlmogCRM1.jpg

קישור לאתר: https://www.almog.biz
פונקציות:

 • הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס לקוח ב-crm לפי מספר המתקשר (במידה והלקוח קיים).
 • הפעלת חייגן מתוך כרטיס לקוח- Click2call.
 • שמירת קישור להקלטות שיחות בכרטיטי לקוחות.
 • שמירת נתוני שיחה- משך השיחה ושם קובץ ההקלטה.


מכלול[עריכה]

ראשים2.jpg

קישור לאתר: http://www.rashim.co.il
קישור לסרטון הדגמה: מכלול
פונקציות:
הקפצת כרטיס המתקשר בשיחה נכנסת- בעת מענה לשיחה נכנסת, הקפצת פרטי המתקשר לפי מספר הטלפון (אם המספר קיים במערכת).
Pipedrive[עריכה]

Pipe.jpg

קישור לאתר: https://www.pipedrive.com
קישור לסרטון הדגמה: Pipedrive
פונקציות:

 • הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס לקוח לפי מספר המתקשר, במידה והלקוח קיים. במידה ולא, יצירת לקוח חדש עם מספר המתקשר והקפצת הכרטיס.
 • הפעלת חייגן מתוך כרטיס לקוח- click2call באמצעות סרגל הנציג (VoIPe Toolbar).
 • תיעוד שיחות ננטשות- תיעוד שיחות (נכנסות) שלא נענו כמשימה בכרטיס הלקוח, במידה והלקוח קיים. במידה ולא, יצירת לקוח חדש עם מספר המתקשר ותיעוד השיחה שלא נענתה.
 • תיעוד שיחות כמשימות- תיעוד השיחות בכרטיס הלקוח, כולל הקלטות.
 • פתיחת דילים- פתיחת דיל ללקוח בכל שיחה נכנסת או פתיחת דילים רק עבור לקוחות חדשים.


My Business CRM[עריכה]

Download.jpeg

קישור לאתר: https://www.mybusiness.co.il
קישור לסרטון הדגמה: My Business
פונקציות:
הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס לקוח לפי מספר המתקשר במידה והלקוח קיים. במידה ולא, הקפצת חלון "לקוח חדש".


Rapid[עריכה]

Screenshot 23.png

קישור לאתר: https://www.rapid-image.com
קישור לסרטון הדגמה: Rapid
פונקציות:

 • הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס לקוח לפי מספר המתקשר במידה והלקוח קיים.
  במידה ולא, הקפצת חלון "לקוח חדש" עם האפשרות ליצירת לקוח חדש.
 • הפעלת חייגן מתוך מסכים שונים- Click2call.
 • תיעוד שיחות בתיק הלקוח, כולל הקלטות.
 • תיעוד שיחות ננטשות כלידים.


ZOHO CRM[עריכה]

Zoho.jpg

קישור לאתר: https://www.zoho.com/he/crm
קישור לסרטון הדגמה: Zoho
פונקציות:

 • הקפצת פרטי המתקשר בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת פרטי הלקוח לפי מספר המתקשר במידה והמספר שמור במודולים עסקאות/ חשבונות/ אנשי קשר.
  במידה והמספר לא קיים במערכת יוקפץ חלון עם מספר המתקשר בלבד.
 • הפעלת חייגן מתוך הלשוניות לידים, אנשי קשר, וחשבונות- Click2call.
 • תיעוד שיחות- תיעוד שיחות כפעילויות בCRM, כולל קישור להקלטות.
 • תיעוד שיחות ננטשות.
Plando[עריכה]

Plando.png

קישור לאתר: https://plando.co.il
פונקציות:

 • הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס לקוח לפי מספר המתקשר במידה והלקוח קיים.
 • הפעלת חייגן מתוך כרטיס לקוח- Click2call.
 • תיעוד שיחות בתיק הלקוח, כולל הקלטות.
 • תיעוד שיחות ננטשות כלידים.
Fleet Control[עריכה]

Yit.jpg

קישור לאתר: http://www.y-it.co.il
פונקציות:
הפעלת חייגן מתוך כרטיסים שונים במערכת- Click2call.

Glassix[עריכה]

Glassix.png

קישור לאתר: https://www.glassix.com
קישור לסרטון הדגמה: Glassix
פונקציות:

 • פתיחת קריאת טלפון בשיחה נכנסת/ יוצאת, במידה ואין קריאה פתוחה.
 • הפעלת חייגן מתוך הקריאה- Click2call.
 • תיעוד נתוני שיחות בקריאות, כולל הקלטות.
 • תיעוד שיחות ננטשות בקריאות.
 • פתיחת קריאות מחדש- ניתן להגדיר את הטווח זמן המקסימלי לפתיחת קריאה מחדדש. לאחר הטווח המקסימלי תיפתח קריאה חדשה ללקוח.

Powerlink[עריכה]

POWERLINK.png

קישור לאתר: https://www.powerlink.co.il
קישור לסרטון הדגמה: Powerlink
פונקציות:

 • הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס הלקוח לפי מספר המתקשר. במידה והמספר לא קיים, פתיחת לקוח חדש והקפצת הכרטיס החדש.
 • הפעלת חייגן מתוך כרטיס לקוח- Click2call.
 • תיעוד שיחות והקלטות- תיעוד שיחות נכנסות ויוצאות כולל קישור להקלטת השיחה.


SYata CRM[עריכה]

Syata.png

קישור לאתר: https://www.syata.co.il
קישור לסרטון הדגמה: Syata
פונקציות:

 • הפעלת חייגן מתוך כרטיס לקוח- Click2call.


Easybizy[עריכה]

Easybizy.png

קישור לאתר: https://easybizy.net
קישור לסרטון הדגמה: Easybizy
פונקציות:

 • הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס לקוח לפי מספר המתקשר. במידה והלקוח לא קיים, הקפצת כרטיס מספר לא מזוהה.
 • הפעלת חייגן מתוך כרטיס לקוח- Click2call.
 • תיעוד יומן שיחות והקלטות- תיעוד שיחות נכנסות ויוצאות כולל קישור להקלטת השיחה.
Home Connex[עריכה]

Home connex.png

קישור לאתר: https://www.home-connex.com/login
פונקציות:

 • הקפצת כרטיס לקוח בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת כרטיס הלקוח לפי מספר המתקשר במידה והלקוח קיים במערכת. במידה והלקוח לא קיים, פתיחת מסך חיפוש לקוחות.
 • תיעוד שיחות והקלטות- תיעוד שיחות נכנסות ויוצאות כולל קישור להקלטת השיחה.


א.ש. בינה[עריכה]

BINA.png

קישור לאתר: https://binaa.co.il
פונקציות:

 • הקפצת פרטי המתקשר בשיחה נכנסת- בעת שיחה נכנסת, הקפצת פרטי המתקשר לפי מספר המתקשר במידה והמספר קיים במערכת.