אל תתקשר אליי

מתוך wiki.voipe.co.il

"אל תתקשר אליי" הוא מאגר של מספרי טלפון שאינם מעוניינים לקבל שיחות שיווק.
חברות הטלמרקטינג אינן מורשות לבצע שיחות לכל מספר טלפון שרשום למאגר.
אצלנו בVoipe ניתן לבדוק בקלות ובמספר דרכים האם מספר הטלפון רשום למאגר ומוגדר כ-DNC ("אל תתקשר אליי") או אינו רשום למאגר.
כל מספר טלפון שנבדק, יסומן בפאנל הניהול (בדוחות) עם סטטוס הבדיקה (DNC, לא DNC או whitelist) ותאריך אחרון של הבדיקה לאותו מספר טלפון.

חסימה דינאמית

את שירות חסימה דינאמית, ניתן להפעיל על כל השלוחות במרכזייה או על שלוחות ספציפיות.
בשירות זה, אנו בודקים בכל שיחה יוצאת האם מספר הטלפון רשום למאגר או לא.
במידה והמספר רשום למאגר ומוגדר כDNC, ניתן לבחור אחת מהאפשרויות (יש לבחור מראש את האפשרות שתופעל על השלוחות):

 1. חסימה כללית- בעת חיוג למספר DNC, תושמע הקלטה שמספר היעד רשום למאגר "אל תתקשר אליי" והשיחה תנותק.
 2. חסימה חלקית- בעת חיוג למספר DNC, תושמע הקלטה שמספר היעד רשום למאגר "אל תתקשר אליי" עם אפשרות ללחוץ על 1 להמשך החיוג או ללחוץ על 2 לניתוק השיחה.

שימו לב- את שירות חסימה דינאמית לא ניתן להפעיל על שלוחות סים.

בדיקה יומית אוטומטית

בכל לילה, אנו מבצעים בדיקה אוטומטית של 100,000 המספרים האחרונים שהיו בשימוש במרכזייה.
לאחר בדיקת המספרים, המספרים יסומנו בדוחות הפאנל עם הסטטוס העדכני.

בדיקה ידנית

DNC CHECK.png

בנוסף לשירות חסימה דינאמית ולבדיקה האוטומטית, למשתמשי הפאנל שלנו יש אפשרות לבצע בדיקה ידנית של מספרי הטלפון שהיו בשימוש במרכזייה.
הבדיקה הידנית מתבצעת בדוח שיחות בפאנל ע"י לחיצה על הכפתור "בדוק מספרי DNC" (הכפתור נמצא מתחת לטבלת השיחות).
לאחר לחיצה על הכפתור "בדוק מספרי DNC", על המשתמש לבחור אחד מהאפשרויות הבאות:

 1. בדיקת מספרים בטווח תאריכים מוגדר- יש לסמן V בשדה "בדוק מספרים רק בטווח התאריכים" ולבחור טווח תאריכים רצוי לבדיקה.
  אנו נבדוק את כל מספרי הטלפון שהיו בשימוש בטווח התאריכים הנבחר ונעדכן את סטטוס המספרים בדוחות.
 2. בדיקת 100,000 מספרי טלפון אחרונים- יש להסיר V בשדה "בדוק מספרים רק בטווח התאריכים" וללחוץ על אישור.
  אנו נבצע בדיקה של 100,000 המספרים האחרונים שהיו בשימוש במרכזייה ונעדכן את סטטוס המספרים בדוחות.


דוח שיחות

WhiteList

בכל מרכזייה ניתן להגדיר "רשימת מאופשרים" שתכיל מספרי טלפון המאופשרים לחיוג גם אם הם רשומים למאגר "אל תתקשר אליי".
מספר טלפון שנמצא ב"רשימת מאופשרים" לא ייחסם בחסימה דינאמית.
כל מספר טלפון מאופשר יסומן בדוחות הפאנל כwhitelist.
"רשימת מאופשרים" (whitelist) נמצאת בלשונית "ניהול" בתפריט, תחת מסך ספר טלפונים.
משתמשי הפאנל יכולים להוסיף, לערוך ולמחוק מספרים ברשימת המאופשרים.
כמו כן, ניתן לבצע סנכרון עם אנשי קשר בגוגל, וייבוא רשימת מספרים מקובץ XML.

WL.png

Click2Call חיוג ישיר

באמצעות קישור ה-Click2call של VoIPe ניתן בלחיצת כפתור לבצע חיוג ליעד הרצוי ומהשלוחה הרצויה.
גם בשיחות קליק2קול אנו בודקים האם מספרי הטלפון רשומים למאגר "אל תתקשר אליי". במידה ושירות חסימה דינאמית מופעל, שיחות הקליק2קול לא יתבצעו למספרים הרשומים למאגר "אל תתקשר אליי".
בקישור ה-Click2call ניתן לשלוח את הפרמטר dcm המנהל את הגדרות החסימה הדינאמית.
הערכים האפשריים עבור הפרמטר dcm הם 0 ו-1.
שימו לב- בעת שליחת הפרמטר dcm בקישור ה-click2call, אנו דורסים את הגדרות החסימה דינאמית שמוגדרות במרכזייה.

 • במידה והפרמטר dcm לא נשלח בקישור ה-click2call, אנו נשתמש בהגדרות ברירת המחדל של החסימה הדינאמית כפי שהן מוגדרות במרכזייה (חסימה כללית/ חסימה חלקית, חסימה לכל השלוחות/ חסימה לשלוחות ספציפיות).
 • במידה ונשלח הערך 0 (dcm=0), תתבצע בדיקה האם מספר היעד רשום למאגר "אל תתקשר אליי" והתשובה תישלח בתגובה להפעלת הקישור אך השיחה היוצאת תתבצע בכל מקרה.
 • במידה ונשלח הערך 1 (dcm=1), תתבצע בדיקה האם מספר היעד רשום למאגר "אל תתקשר אליי". במידה והמספר רשום למאגר, השיחה היוצאת תיחסם לפי סוג החסימה שמוגדר במרכזייה. בנוסף, התשובה תישלח בתגובה להפעלת הקישור.


הסבר מפורט ניתן למצוא בקישור הבא- click2call.