סטטוסים ומיומנויות

מתוך wiki.voipe.co.il

ניהול סטטוסים ומיומנויות במערכת.
סדר הפעולות להפעלת קול סנטר בפאנל: יצירת מיומנויות -> יצירת סטטוסים -> שיוך משתמשים (ccUser) למיומנויות (בשדה מיומנויות).
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

כלים

 • כפתור חדש- הוספת סטטוס/ מיומנות חדשים (בהתאם ללשונית שנבחרה).
 • כפתור ערוך- לעריכה סמנו את השורה הרצויה ולחצו על כפתור ערוך.
 • מחק- למחיקה סמנו את השורה הרצויה ולחצו על כפתור מחק.
 • חיפוש- חיפוש סטטוס/ מיומנות מתוך הרשימה (בהתאם ללשונית שנבחרה).
  • לחיפוש סטטוס יש להקליד את שם הסטטוס.
  • לחיפוש מיומנות יש להקליד את שם המיומנות או מספר התור שמקושר למיומנות.

רכיבי הדף

לשונית סטטוסים

טבלת סטטוסים
שם timeout עבור אל צבע ברירת מחדל
שם הסטטוס משך זמן הסטטוס- אחרי הזמן שהוגדר לסטטוס, הנציג יעבור באופן אוטומטי לסטטוס שנבחר בשדה "עבור אל". כדי להגדיר timeout לסטטוס, צריך לסמן V בשדה אפשר timeout לאחר שנציג מתנתק באופן אוטומטי מסטטוס עקב timeout, הוא יכול לעבור באופן אוטומטי לסטטוס אחר שיקבע בשדה זה או לסטטוס האחרון שהנציג היה בו לפני הסטטוס הנוכחי צבע הסטטוס סטטוס ברירת מחדל של הנציגים. ניתן לסמן סטטוס אחד בלבד

יצירת/ עריכת סטטוס

יש חמישה סטטוסים מובנים בפאנל:

 • מחובר (Connected)- סטטוס ברירת המחדל במערכת.
 • virtual- סטטוס ברירת המחדל כשנציגים מתחברים בחיבור מרוחק עם שלוחה וירטואלית ומקבלים את השיחות לנייד האישי.
  כשנציג מחובר בחיבור מרוחק, הסטטוסים "שיחה נכנסת"/ "שיחה יוצאת" לא זמינים מפני שהנציג לא מחובר עם שלוחה אמיתית במרכזייה אלא עם הנייד האישי ולכן לא ניתן לנטר אחרי קבלת והוצאת שיחות.
 • לא מחובר (Unassigned)- סטטוס הנציגים כשהם לא מחוברים לפאנל.
 • שיחה נכנסת (Incoming call)- בעת צלצול שיחה נכנסת בשלוחת הנציג, סטטוס הנציג יתחלף באופן אוטומטי ל"שיחה נכנסת".
 • שיחה יוצאת (Outgoing call)- בעת ביצוע שיחה יוצאת בשלוחת הנציג, סטטוס הנציג יתחלף באופן אוטומטי ל"שיחה יוצאת".

הסטטוסים המובנים לא ניתנים לעריכה או מחיקה.

ביצירת/ עריכת סטטוס יש למלא את השדות הבאים:

 • שם הסטטוס.
 • בזמן ניתוק (השדה קיים רק בסטטוסים שיחה נכנסת ושיחה יוצאת)- בשדה זה בוחרים את הסטטוס אליו יעבור הנציג בעת סיום וניתוק שיחה נכנסת או שיחה יוצאת. ניתן להגדיר סטטוס שונה לכל סוג שיחה (נכנסת או יוצאת).
  בשדה זה קיימות שתי אפשרויות:
  • סטטוס אחרון- בסימון V בשדה זה, לאחר ניתוק השיחה, הנציג יעבור באופן אוטומטי לסטטוס האחרון שהיה בו לפני קבלת/ הוצאת השיחה.
  • סטטוס אחר- בחירת סטטוס מתוך רשימת סטטוסים קיימת. לאחר ניתוק השיחה, הנציג יעבור באופן אוטומטי לסטטוס שנבחר בשדה זה.
   חשוב לשים לב- ברירת המחדל בשדה "בזמן ניתוק" היא מעבר לסטטוס האחרון של הנציג. כדי לבחור בסטטוס אחר מתוך הרשימה, יש לבטל את סימון הV בשדה "סטטוס אחרון".
 • אפשר timeout- מסמנים V אם רוצים להגדיר את משך הסטטוס.
 • timeout- ערך משך הסטטוס.
 • עבור אל- הסטטוס אליו יעבור הנציג לאחר התנתקות מסטטוס נוכחי עקב הtimeout שהוגדר.
  בשדה זה קיימות שתי אפשרויות:
  • סטטוס אחרון- בסימון V בשדה זה, לאחר הtimeout שהוגדר, הנציג יעבור באופן אוטומטי לסטטוס האחרון שהיה בו לפני הסטטוס הנוכחי.
  • סטטוס אחר- בחירת סטטוס מתוך רשימת סטטוסים קיימת. לאחר הtimeout שהוגדר, הנציג יעבור באופן אוטומטי לסטטוס שנבחר בשדה זה.
 • צבע- צבע הסטטוס.
 • ברירת מחדל- סימון V לסטטוס שיהיה ברירת המחדל בהתחברות לפאנל.
 • הפעל מיומנויות- מסמנים V בשדה "הפעל מיומנויות" כדי לאפשר שיוך נציג הנמצא בסטטוס הספציפי למיומנויות שלו. ברגע שנציג נכנס לסטטוס שמפעיל מיומנויות, הנציג יתחבר באופן אוטומטי למיומנויות שלו (כלומר לתורים שהוא חבר בהם ויקבל את השיחות הנכנסות בתורים). כשהנציג יתנתק מהסטטוס ויעבור לסטטוס אחר שלא מפעיל מיומנויות, הוא יתנתק באופן אוטומטי מהתורים שהוא חבר בהם.


סטטוסים

לשונית מיומנויות

קישור תור או מספרי תורים בעלי מכנה משותף למיומנות/ מומחיות.
כל נציג יכול להיות משויך למיומנות אחת או יותר בהתאם לתפקיד שלו, ויקבל את השיחות רק מהתורים שהוגדרו במיומנויות ששויכו אליו.

טבלת מיומנויות
שם תורים
המיומנות מספרי התורים שמשויכים למיומנות

יצירת/ עריכת מיומנויות

ביצירת/ עריכת מיונויות יש למלא את השדות הבאים:

 • שם המיומנות.
 • תורים- סימון התורים שיקושרו למיומנות בV.

דוגמא

משתמש מתחבר לפאנל וסטטוס ברירת המחדל הוא זמין-> זאת אומרת שהנציג יהיה בסטטוס זמין ברגע שיתחבר לפאנל.
סטטוס זמין מאפשר הפעלת מיומנויות, והמשתמש משויך למיומנות מכירות.
ברגע שהמשתמש עובר לסטטוס זמין, הוא ישויך באופן אוטומטי לתור שמוגדר תחת מיומנות "מכירות".
כשיעבור לסטטוס אחר ששדה מיומנויות לא מופעל בו, יתנתק באופן אוטומטי מהתור ולא יוכל לקבל שיחות מהתור.


מיומנויות

* סטטוסים ומיומנויות הם חלק מקול סנטר