העברת שיחה

מתוך wiki.voipe.co.il

בזמן שיחה ניתן לבצע העברה של השיחה לשלוחה או למספר טלפון.
יש שני סוגים של העברות, העברה עיוורת והעברה חמה.

העברה עיוורת (העברה ללא התייעצות)

מכשירי Fanvil

בזמן שיחה, הקישו על מקש "העבר", השיחה הפעילה תעבור למצב המתנה.
הקישו את מספר הטלפון המבוקש ולאחר מכן הקישו שוב על מקש "העבר".

מכשירי Yealink

בזמן שיחה, הקישו על מקש "העבר", השיחה הפעילה תעבור למצב המתנה.
הקישו את מספר הטלפון המבוקש ולאחר מכן הקישו שוב על מקש "העבר".

מכשירי Grandstream

בזמן שיחה, הקישו על מקש "העבר", השיחה הפעילה תעבור למצב המתנה.
הקישו את מספר הטלפון המבוקש ולאחר מכן הקישו על מקש "חייג".

העברה חמה (העברה עם התייעצות)

מכשירי Fanvil

בזמן שיחה, הקישו על מקש "העבר", השיחה הפעילה תעבור למצב המתנה.
בקו החדש שהתקבל, הקישו את המספר טלפון הרצוי ולאחר ההתייעצות הקישו שוב על "העבר".

מכשירי Yealink

בזמן שיחה, הקישו על מקש "החזק", השיחה הפעילה תעבור למצב המתנה.
הקישו על מקש "שיחה חדשה", בקו החדש שהתקבל, הקישו את המספר טלפון הרצוי ולחצו על מקש "חייג".
לאחר התייעצות, לחצו על מקש "העבר" ובחרו האם להעביר למספר חדש או לשיחה הפעילה הראשונה.

מכשירי Grandstream

בזמן שיחה, הקישו על מקש "קו פנוי" או על מקש "החזק". השיחה הפעילה תעבור למצב המתנה.
הקישו את המספר טלפון הרצוי ולאחר מכן הקישו על מקש "חייג".
לאחר התייעצות, הקישו על מקש "העברה" ולאחר מכן על מקש "קו שיחה" (מהבהב) בו מוחזקת השיחה שהוכנסה להמתנה.