נטישות IVR

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

דוח המציג את השיחות הננטשות בתורים (מספר תור, זמן המתנה, סטטוס ועוד).
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

כלים

  • תאריך- להצגת נתונים של תאריך/ שעה מסוימים, לחצו על שדה תאריך.
  • תוצאות בעמוד- מספר תוצאות להצגה בעמוד אחד (20, 50, 100, 1000).
  • IVR- בחרו אופציות בחירה מתוך נתב השיחות (ניתן לבחור ב"הכל").

רכיבי הדף

טבלת בקרת נטישה:

בקרת נטישה
תאריך מקור IVR יעד did זמן המתנה סטטוס
תאריך ושעת הנטישה מספר המקור האופציה בנתב שיחות שהמתקשר בחר מספר הטלפון אליו חייגו בפועל זמן ההמתנה עד לנטישה סטטוס:
* בוצעה חזרה לשיחה- יופיע כשבוצעה שיחה יוצאת למספר הננטש, והשיחה היוצאת נענתה.
* נענה מאוחר יותר- יופיע כשהמספר הננטש התקשר שנית ונענה.


  • חיפוש- ניתן לבצע חיפוש בדוח ע"י הקלדת מספר טלפון או תור.
  • ייצוא הדוח- ניתן לייצא את הדוח ל csv, excel ו-pdf.


* בקרת נטישה- נטישות IVR הוא חלק ממרכזיה