התחברות נציגים מרחוק

מתוך wiki.voipe.co.il

התחברות נציגי CCUser

לנציגי קול סנטר פותחים משתמשי CCUser ומשייכים כל נציג למיומנויות שלו (התורים שאליו הוא שייך), וכך הנציג מקבל את השיחות הרלוונטיות עבורו.
בעת ההתחברות לפאנל, כל נציג בוחר את השלוחה הנוכחית שלידה הוא יושב.
ברגע שהנציג מתחבר לפאנל הוא נמצא בסטטוס "מחובר" (סטטוס ברירת מחדל במערכת), ובעל יכולת לשנות את הססטוס הנוכחי שלו מתוך רשימת סטטוסים קיימת.

התחברות נציגים מרחוק

הסבר כללי

שלוחה וירטואלית אינה שלוחה זמינה אמיתית שמחוברת במרכזייה, אלא שלוחה שלא מחוברת וניתן להגדיר בשלוחה "עקוב אחריי" למספר נייד.
לכל נציג יש אפשרות להתחבר לפאנל מחוץ למקום העבודה באמצעות שלוחה וירטואלית שמבצעת "עקוב אחריי" לשיחות הנכנסות בשלוחה למספר הנייד של הנציג.
עבור כל נציג יש להגדיר שלוחה וירטואלית קבועה שמעבירה את השיחות לנייד האישי של הנציג.

תהליך הגדרת התחברות מרחוק

הגדרת שלוחה וירטואלית לנציג

 1. לחיבור נציגים מרחוק יש לפנות לתמיכה בבקשה להקים שלוחות וירטואליות כמספר הנציגים אשר יתחברו מרחוק.
 2. עבור כל נציג יש להגדיר את ההגדרות של השלוחה הוירטואלית בהגדרות המשתמש שלו:
  1. סימון המשתמש הרצוי בדף משתמשים בפאנל (תחת לשונית הגדרות).
  2. לחיצה על הכפתור "edit".
  3. סימון V בשדה "אפשר התחברות מרחוק"- להפעלת האפשרות להתחברות מרחוק עבור הנציג.
  4. בשדה "טלפון סלולרי" הקלדת המספר הנייד של הנציג שבו הוא יקבל את השיחות הנכנסות.
  5. בשדה "שלוחה וירטואלית"- בחירת שלוחה וירטואלית מתוך הרשימה. בכל פעם שהנציג ירצה להתחבר מרחוק עם הנייד שלו, זאת תהיה השלוחה אשר יצטרך לבחור בעת ההתחברות לפאנל.
  6. לחיצה על הכפתור "update" לשמירת ההגדרות.
   לאחר שמירת ההגדרות, השלוחה הוירטואלית אשר נבחרה משויכת לנציג וכל שיחה נכנסת לשלוחה מועברת לנייד של הנציג.

הרשאות נציגים לשלוחות וירטואליות

לאחר שיוך שלוחה וירטואלית לנציג, כל נציג יוכל לראות רק את השלוחה הוירטואלית האישית שלו ברשימת השלוחות בעת ההתחברות לפאנל.
אין צורך במתן הרשאות לשלוחות וירטואליות.

התחברות הנציג

בעת ההתחברות לפאנל, הנציג יוכל לבחור את השלוחה שאיתה הוא רוצה לעבוד מתוך רשימת השלוחות.
שלוחה וירטואלית תופיע ברשימת השלוחות בתבנית הבאה: mobile + מספר הנייד של הנציג.
השלוחות יופיעו בסדר הבא:

 1. השלוחה האישית של הנציג (במידה ויש שלוחה שמקושרת לנציג בשדה "שלוחה").
 2. השלוחה הוירטואלית של הנציג (במידה והוגדרה לנציג שלוחה וירטואלית).
 3. לאחר מכן יופיעו כל שאר השלוחות במרכזייה.

סטטוסים בחיבור מרוחק

בעת התחברות נציג עם שלוחה וירטואלית, סטטוס ברירת המחדל שלו יהיה "virtual".
"virtual" הינו סטטוס מובנה ולא ניתן לשנות את שמו והוא בעצם סטטוס "מחובר" שמחבר את הנציג לתורים שאליהם הוא משויך.
בעת חיבור מרוחק עם שלוחה וירטואלית, הסטטוסים "שיחה נכנסת"/ "שיחה יוצאת" לא זמינים מפני שהנציג לא מחובר עם שלוחה אמיתית במרכזייה אלא עם הנייד האישי ולכן לא ניתן לנטר אחרי קבלת והוצאת שיחות.