ניהול נציגים

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

מסך המציג בזמן אמת את רשימת הנציגים והסטטוס הנוכחי בו כל נציג נמצא. במסך זה, המשתמש יכול לנהל את הסטטוסים של כל הנציגים.
כמו כן, ניתן לצפות במיומנויות של כל הנציגים, ולהסיר/ לשייך נציגים למיומנויות חדשות.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

כלים

 • הצגת מיומנויות- להצגת מיומנות לחצו על שם המיומנות הרצויה (מיומנות שנבחרה תצבע בירוק), לחיצה שנייה תסיר את המיומנות מהמסך.
  ניתן לסמן מספר מיומניות בו זמנית.
 • הוספת/ הסרת מיומניות לנציגים- לשיוך נציג למיומנות, לחצו על החץ השמאלי ליד הנציג הרצוי בטבלת הנציגים ולחצו על "הוסף מיומנות X". אם הנציג כבר משויך למיומנות, יופע "הסר מיומנות X".
  אופציה נוספת להסרת מיומנות- סמנו את הנציג בחלון המיומנות הרצויה ולחצו על הכפתור הסר.
 • שינוי סטטוס נציג- לשינוי סטטוס נוכחי של נציג, לחצו על החץ הימני ליד הנציג הרצוי, ובחרו את הסטטוס מתוך רשימת הסטטוסים.

רכיבי הדף

ניהול נציגים.png

תצוגת מיומנויות

בחלק זה של המסך יופיעו המיומנויות שסומנו בירוק.
כל מיומנות תוצג בנפרד עם הפרטים הבאים:

 • שם המיומנות
 • תורים- מספרי התורים שאליהם המיומנות משויכת.
 • רשימת נציגים שמשויכים למיומנות:
  • נציגים מחוברים יופיעו עם שם, מספר השלוחה איתה התחברו והסטטוס הנוכחי שלהם.
  • נציגים מנותקים יופיעו עם שם הנציג בלבד.טבלת נציגים

טבלת נציגים
מספר שלוחה שם נציג סטטוס נוכחי מיומנויות פעולות
מספר השלוחה איתה הנציג מחובר- יופיע רק לנציגים מחוברים שם הנציג סטטוס נוכחי של הנציג- יופיע רק לנציגים מחוברים המיומנויות אליהן הנציג משויך שינוי סטטוס נוכחי של נציג, שיוך/ הסרת מיומנויות* ניהול נציגים הוא חלק מקול סנטר