נהל שלוחות/ תורים

מתוך wiki.voipe.co.il

ניהול השלוחות, התורים והסניפים בארגון.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

כלים

 • כפתור חדש (בלשונית סניפים בלבד)- להוספת סניף חדש לחצו על כפתור חדש.
 • כפתור ערוך- לעריכה סמנו את השורה הרצויה ולחצו על כפתור ערוך.
 • כפתור מחק (בלשונית סניפים בלבד)- למחיקת סניף קיים סמנו את הסניף הרצוי ולחצו על כפתור מחק.
 • תוצאות בעמוד (בלשוניות שלוחות ותורים בלבד)- מספר תוצאות להצגה בעמוד אחד (10, 25, 50, 100).
 • הפעל/ כבה הקלטות- להפעלת/ כיבוי ההקלטות בכל השלוחות והתורים.
  חשוב לשים לב- אם לאחר הפעלת/ כיבוי כל ההקלטות יופעלו או יכובו הקלטות סלקטיביות, ההגדרה תפגע.
 • חיפוש:
  • לחיפוש שלוחה- הקלידו את שם/ מספר השלוחה או דוא"ל שמשויך לשלוחה.
  • לחיפוש תור- הקלידו את מספר/ שם התור.
  • לחיפוש סניף- הקלידו את שם הסניף.

רכיבי הדף

לשונית שלוחות

ניהול שלוחות
שלוחה שם השלוחה סוג עקוב אחריי דוא"ל סניף הקלטות
מספר שלוחה שם השלוחה (לא הכרחי) סוג השלוחה- sip, pjsip, custom מספר טלפון לעקוב אחריי. השיחות בשלוחה יועברו אוטומטית למספר המופיע בשדה זה דוא"ל שמשויך לשלוחה (לא הכרחי) שויך שלוחה לסניף (אם קיימים) בחירת ההקלטות שיתבצעו בשלוחה (יוצאת פנימית, יוצאת חיצונית, נכנסת פנימית, נכנסת חיצונית)


ניהול שלוחות


לשונית תורים

ניהול תורים
תור שם התור סניף הקלטות סוג כניסה העברת שיחות יעד להעברה
מספר התור שם התור (לא הכרחי) שויך שלוחה לסניף (אם קיימים) להקלטת שיחות בתור, סמנו V בעמודת הקלטות. אופן כניסת השיחות לתור- במקביל או בתור (שיחה אחת בכל פעם) זמן ההמתנה בתור עד העברת השיחה ליעד הבא היעד שאליו השיחה תעבור במידה והעברת השיחות מופעלת בתור


ניהול תורים

לשונית סניפים

ניהול סניפים
ID שם
מספר מזהה של הסניף שם הסניף


ניהול סניפים


* ניהול שלוחות ותורים הם חלק ממרכזיה