השיחות שלי

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

מסך "השיחות שלי" מחולק לשתי לשוניות:

 1. השיחות שלי- דוח שיחות (נכנסות ויוצאות) של המשתמש המחובר למערכת.
  בלשונית זו המשתמש יכול להאזין להקלטות, לתעד שיחה, לתייג, להקצות למשתמש אחר ועוד.
 2. המשימות שלי- שיחות שהוקצו למשתמש ע"י המשתמש או משתמשים אחרים.
  השיחות יופיעו בלשונית "המשימות שלי" עד שהמשתמש יסמן את השיחות כ"שיחות שבוצעו".

להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

רכיבי הדף

לשונית השיחות שלי

כלים

 • בסרגל העליון ניתן לבצע סינון ע"י הפרמטרים הבאים:
  • תאריך או טווח תאריכים.
  • סטטוס- נענה, אין תשובה, תפוס, נכשל, שגיאה.
  • כיוון- שיחות יוצאות, נכנסות, פנימיות.
  • יעד did- המספר שאליו חייגו בפועל.
  • מספר טלפון- מקור או יעד.
  • תוצאות בעמוד- מספר תוצאות להצגה בעמוד אחד (20, 50, 100, 1000).
  • Raw data – הצגת כל השיחות (כולל שיחות שלא נענו, מספר שיחות מאותו מספר טלפון).
 • חיפוש- לחיפוש שיחה לפי מקור, יעד, הערה, תיוג, תווית, שם איש קשר או שם המשתמש שאליו השיחה מוקצת.
 • ייצוא הדוח- ניתן לייצא את הדוח לcsv, excel ו-pdf.

טבלת השיחות שלי

 • מקור- מספר המתקשר.
 • כיוון- כיוון השיחה: נכנסת/ יוצאות/ פנימית.
 • יעד- מספר היעד.
 • שם איש קשר- שם האיש קשר במידה והמספר שמור בספר הטלפונים.
 • יעד did- מספר היעד שאליו חייגו בפועל.
 • משך שיחה- משך השיחה.
 • תאריך- תאריך השיחה.
 • סטטוס- סטטוס השיחה: נענה/ אין תשובה/ תפוס/ נכשל/ שגיאה.
 • הקלטות:
  • האזנה- להאזנה לחצו על כפתור ה play.
  • שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל לחצו על החץ והקלידו את כתובת המייל הרצויה.
  • הורדה- להורדת ההקלטה לחצו על כפתור ההורדה.
  • העתקת קישור ההורדה- להעתקת קישור ההקלטה ללוח המקשים, לחצו על כפתור ההעתקה.
 • פעולות:
  • הערות- לחצו על האייקון של ההערות להוספת הערה חדשה לשיחה. מספר ההערות של כל שיחה יופיע ליד האייקון.
   כל הערה נשמרת עם תאריך, שעת יצירת ההערה ושם היוצר (שם המשתמש בפאנל הניהול).
  • תיוג- התיוג מתבצע בעת הוספת הערה לשיחה. בתוכן ההערה ניתן לתייג את השיחה באמצעות # (לדוגמא: #הזמנה_חדשה).
   ניתן להוסיף מספר תיוגים לשיחה כשכל תיוג לא יעלה מעל 30 תווים.
  • תווית- לחצו על האייקון של התווית להוספת/ עריכת תווית לשיחה. ניתן לבחור תווית מתוך רשימת תוויות קיימת.
   הוספת/ עריכת תוויות קיימות מתבצעת במסך תוויות.
  • איש קשר- לחצו על האייקון של האיש קשר לשמירת מספר הטלפון כאיש קשר בספר הטלפונים.
   במידה והמספר כבר שמור כאיש קשר, בלחיצה על האייקון ייפתח כרטיס איש הקשר (עם מספר הטלפון, שם פרטי ושם משפחה).
  • הקצאה- עם מעבר עכבר על האייקון של ההקצאה, תופיע לשונית עם שם המשתמש. להקצאת השיחה למשתמש אחר, לחצו על האייקון ובחרו את המשתמש הרצוי מתוך הרשימה.
   ניתן להוסיף הערה בעת הקצאת השיחה.
  • שיחה אחרונה- לחצו על האייקון "שיחה אחרונה", לצפייה בנתוני השיחה האחרונה של אותו מספר הטלפון.


Screenshot 6.png


לשונית המשימות שלי

כלים

 • הצג חדשים- להצגת שיחות חדשות שלא סומנו כבוצעו, סמנו V בשדה זה.
 • הצג בוצעו- להצגת שיחות שסומנו כבוצעו או שיחות שהוקצו מחדש, סמנו V בשדה זה.
 • ייצוא הדוח- ניתן לייצא את הדוח לcsv, excel ו-pdf.

טבלת המשימות שלי

 • הוקצה- שם המשתמש שעל ידו השיחה הוקצאה. כולל תאריך ושעת ההקצאה.
 • סטטוס הקצאה- סטטוס הקצאה: הקצאה חדשה/ שיחה שהוקצאה מחדש/ שיחה שסומנה כבוצעה.
 • מקור- מספר המקור.
 • כיוון- נכנסת/ יוצאת/ פנימית.
 • יעד- מספר יעד.
 • יעד Did- מספר היעד שאליו חייגו בפועל.
 • משך שיחה- משך השיחה.
 • תאריך- תאריך השיחה.
 • סטטוס- סטטוס השיחה: נענה/ אין תשובה/ תפוס/ נכשל/ שגיאה.
 • הקלטות:
  • האזנה- להאזנה לחצו על כפתור ה play.
  • שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל לחצו על החץ והקלידו את כתובת המייל הרצויה.
  • הורדה- להורדת ההקלטה לחצו על כפתור ההורדה.
  • העתקת קישור ההורדה- להעתקת קישור ההקלטה ללוח המקשים, לחצו על כפתור ההעתקה.
 • פעולות:
  • הערות- לחצו על האייקון של ההערות להוספת הערה חדשה לשיחה. מספר ההערות של כל שיחה יופיע ליד האייקון.
   כל הערה נשמרת עם תאריך, שעת יצירת ההערה ושם היוצר (שם המשתמש בפאנל הניהול).
  • תיוג- התיוג מתבצע בעת הוספת הערה לשיחה. בתוכן ההערה ניתן לתייג את השיחה באמצעות # (לדוגמא: #הזמנה_חדשה).
   ניתן להוסיף מספר תיוגים לשיחה כשכל תיוג לא יעלה מעל 30 תווים.
  • תווית- לחצו על האייקון של התווית להוספת/ עריכת תווית לשיחה. ניתן לבחור תווית מתוך רשימת תוויות קיימת.
   הוספת/ עריכת תוויות קיימות מתבצעת במסך תוויות.
  • איש קשר- לחצו על האייקון של האיש קשר לשמירת מספר הטלפון כאיש קשר בספר הטלפונים.
   במידה והמספר כבר שמור כאיש קשר, בלחיצה על האייקון ייפתח כרטיס איש הקשר (עם מספר הטלפון, שם פרטי ושם משפחה).
  • הקצאה- עם מעבר עכבר על האייקון של ההקצאה, תופיע לשונית עם שם המשתמש. להקצאת השיחה למשתמש אחר, לחצו על האייקון ובחרו את המשתמש הרצוי מתוך הרשימה.
   ניתן להוסיף הערה בעת הקצאת השיחה.
  • סמן כבוצע- לחצו על האייקון "סמן כבוצע" לסימון השיחה כ"בוצעה".


My cdr.png


* דוח השיחות שלי הוא חלק ממרכזיה