תבניות אירועים

מתוך wiki.voipe.co.il

מסך ליצירת ועריכת תבניות ניתוב אירועים לכל ערוץ תקשורת.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

תבניות אירועים

עריכת תבניות אירועים

 1. לעריכת תבנית אירוע, לחצו על האירוע הרצוי מתוך רשימת האירועים. אירוע מסומן ייצבע בכחול.
 2. סמנו את הערוץ תקשורת הרצוי. ערוץ מסומן ייצבע בכחול.
  הערוצים הזמינים הם:
  * אימייל
  * SMS
  * טלגרם
  * מסנג'ר
 3. הקלידו את התבנית הרצויה בתוך תיבת הטקסט, ניתן להשתמש בפרמטרים הזמינים המופיעים משמאל לתיבת הטקסט.
  בעת לחיצה על אחד מהפרמטרים, הפרמטר יתווסף לתיבת הטקסט.
  שימו לב, לכל אירוע יש פרמטרים זמינים שונים.
 4. לחצו על הכפתור "שמור" לשמירת התבנית.
 • מתחת לתבנית האירוע, ניתן לראות חיווי האם האירוע מופעל בערוץ המסומן או לא.

רשימת האירועים בפאנל והפרמטרים הזמינים

אירועי פאנל

ברוך הבא לפאנל

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • מזהה ארגון => %organisation%
 • קישור לעדכון סיסמא => %pass_link%

שימו לב- אירוע זה מופעל באופן אוטומטי בערוץ אימייל, ולא ניתן להפעילו על שאר ערוצי התקשורת.

משתמש חדש נוצר

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש החדש => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש החדש => %user_email%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • המשתמש שהקים את המשתמש החדש => %creator%

משתמש נמחק

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש הנמחק => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש הנמחק => %user_email%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • המשתמש שמחק משתמש => %remover%

משתמש נחסם

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש הנחסם => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש הנחסם => %user_email%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • המשתמש שחסם משתמש => %disabler%

סיסמא עודכנה

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש המעודכן => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש המעודכן => %user_email%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • המשתמש שעדכן את הסיסמא => %updater%

התחברות נכשלה

הפרמטרים הזמינים הם:

 • כתובת IP של המשתמש => %ip%
 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %username%
 • הסיסמא שהוקלדה => %password%
 • המזהה ארגון שהוקלד => %organisation%

קישור לאיפוס סיסמא

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • מזהה ארגון => %organisation%
 • קישור לעדכון סיסמא => %pass_link%

שימו לב- אירוע זה מופעל באופן אוטומטי בערוץ אימייל, ולא ניתן להפעילו על שאר ערוצי התקשורת.

הקלטות- שלוחות

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) שביצע את הפעולה => %user_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • מספר שלוחה => %subject%
 • הסטטוס החדש => %status%
 • כיוון השיחה => %direction%

הקלטות- תורים

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) שביצע את הפעולה => %user_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • מספר תור => %subject%
 • הסטטוס החדש => %status%

הקלטות- כל ההקלטות

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) שביצע את הפעולה => %user_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • הסטטוס החדש => %status%

ברוכים הבאים לסים וירטואלי

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם פרטי => %first_name%
 • שם משפחה => %last_name%
 • שלוחת הסים הוירטואלי => %vsim_ext%
 • מספר הסים הוירטואלי => %vsim_phone%
 • מזהה הארגון => %org_name%
 • קישור לסים וירטואלי => %vsim_link%

שימו לב- אירוע זה מופעל באופן אוטומטי בערוץ אימייל, ולא ניתן להפעילו על שאר ערוצי התקשורת.

ברוכים הבאים לטלגרם

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם פרטי => %first_name%
 • שם משפחה => %last_name%
 • מזהה ארגון => %organisation%
 • שם משתמש => %username%

שימו לב- אירוע זה מופעל באופן אוטומטי בערוץ טלגרם, ולא ניתן להפעילו על שאר ערוצי התקשורת.

דוח מוכן לצפייה

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם הדוח => %report name%
 • תאריכי הדוח => %report_dates_range%
 • הפרמטרים שסומנו בדוח => %selected_values%

שימו לב- אירוע זה מופעל באופן אוטומטי בערוץ אימייל.

משתמש התחבר

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • שלוחה => %extension%
 • שם השלוחה => %extension_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%

משתמש התנתק

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • שלוחה => %extension%
 • שם השלוחה => %extension_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%

משתמש עודכן

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • שם המעדכן (שם פרטי+ משפחה) => %updater_name%
 • דואר אלקטרוני של המעדכן => %updater_email%
 • השדות שעודכנו => %changes%
 • תאריך ושעה => %date_time%

אירועי מרכזיה/ קול סנטר

שלוחה התנתקה

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מספר שלוחה => %extension%
 • שם השלוחה => %extension_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%

סטטוס לא מחובר

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם הנציג (שם פרטי+ משפחה) => %agent_name%
 • השלוחה של הנציג => %agent_extension%
 • תאריך ושעה => %date_time%

שלוחה נוספה לתור

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם השלוחה => %extension_name%
 • מספר שלוחה => %extension_number%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם התור => %queue_name%
 • מספר התור => %queue_number%

שלוחה הוסרה מתור

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם השלוחה => %extension_name%
 • מספר שלוחה => %extension_number%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם התור => %queue_name%
 • מספר התור => %queue_number%

נציג התחבר למיומנות

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם הנציג (שם פרטי+ משפחה) => %agent_name%
 • השלוחה של הנציג => %agent_extension%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם המיומנות => %skill_name%

נציג התנתק ממיומנות

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם הנציג (שם פרטי+ משפחה) => %agent_name%
 • השלוחה של הנציג => %agent_extension%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם המיומנות => %skill_name%

מיומנות נוספה לנציג

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם הנציג (שם פרטי+ משפחה) => %agent_name%
 • השלוחה של הנציג => %agent_extension%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם המיומנות => %skill_name%
 • שם הנציג שביצע את הפעולה (שם פרטי+ משפחה) => %executor_name%

מיומנות הוסרה מנציג

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם הנציג (שם פרטי+ משפחה) => %agent_name%
 • השלוחה של הנציג => %agent_extension%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם המיומנות => %skill_name%
 • שם הנציג שביצע את הפעולה (שם פרטי+ משפחה) => %executor_name%

שיחות ממתינות בתור

הפרמטרים הזמינים הם:

 • תאריך ושעה => %datetime%
 • מספר שיחות ממתינות => %waiting_calls%
 • שם התור => %queuename%
 • מספר התור => %queuenumber%
 • זמן המתנה מקסימלי בתור => %max_wait_time%

שיחות ממתינות במיומנות

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מספר שיחות ממתינות => %num_wait_calls%
 • זמן המתנה מקסימלי נוכחי => %max_wait_calls%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם המיומנות => %skill_name%

שיחות ננטשות- תורים

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מספר התור => %queue%
 • שם התור => %queuename%
 • תאריך ושעת השיחה => %date%
 • משך שיחה => %duration%
 • מספר DID% => did%
 • מספר המתקשר => %callerid%

שיחות ננטשות- IVR

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם ה IVR% => ivr%
 • תאריך ושעת השיחה => %date%
 • משך שיחה => %duration%
 • מספר DID% = did%
 • מספר המתקשר => %callerid%

שיחות ננטשות- מיומנויות

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מספר המתקשר => %caller_id%
 • מספר DID% => did%
 • זמן המתנה => %call_wait_time%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • שם המיומנות => %skill_name%

תא קולי

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שלוחה => %extension%

בקשות ריספונדר

הפרמטרים הזמינים הם:

 • תאריך השיחה => %calltime%
 • תאריך לשיחה חוזרת => %date%
 • שעה לשיחה חוזרת => %time%
 • מספר מזהה של השיחה => %uniqueid%
 • שם התור => %queue%
 • מספר התור => %queuename%
 • מספר DID% => did%
 • מספר המתקשר => %callerid%

שיחה יוצאת שלא נענתה

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מספר שלוחה => %extension_number%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • זמן המתנה => %wait_time%
 • מספר יעד => %destination_number%

שיחה יוצאת שנענתה עם זמן דיבור מתחת ל X שניות

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מספר שלוחה => %extension_number%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • זמן המתנה => %wait_time%
 • זמן דיבור => %talk_time%
 • מספר יעד => %destination_number%

שיחה שהועברה

הפרמטרים הזמינים הם:

 • תאריך ושעה => %date_time%
 • זמן המתנה => %wait_time%
 • שם התור => %queuename%
 • מספר התור => %queuenumber%
 • יעד ההעברה => %failover_destination%
 • מספר המתקשר => %callerid%

שם שלוחה עודכן

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • שלוחה => %extension%
 • השם המעודכן => %extension_new_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%

שם תור עודכן

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • מספר תור => %queue_number%
 • השם המעודכן => %queue_new_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%

עקוב אחריי עודכן

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • רמת המשתמש => %user_group%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • שלוחה => %extension%
 • שם השלוחה => %extension_name%
 • סטטוס עקוב אחריי => %follow_me_status%
 • מספר טלפון => %phone_number%
 • תאריך ושעה => %date_time%

סטטוס נציג עודכן

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם המעדכן (שם פרטי+ משפחה) => %updater_name%
 • רמת המשתמש => %updater_group%
 • דואר אלקטרוני של המעדכן => %updater_email%
 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %agent_name%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %agent_email%
 • שלוחה => %extension%
 • שם השלוחה => %extension_name%
 • הסטטוס המעודכן => %updated_status%
 • תאריך ושעה => %date_time%

אירועי משתמש

שיחה שהוקצתה לנציג

הפרמטרים הזמינים הם:

 • שם המשתמש שאליו השיחה הוקצתה => %asigned_to_name%
 • שם המשתמש שהקצה את השיחה => %asigned_by_name%
 • תאריך ושעה => %date_time%
 • הערות => %assign_note%
 • שעת השיחה => %calldate%
 • מקור => %src%
 • יעד => %dst%
 • משך השיחה => %duration%

אירועי אבטחה

נסיונות התחברות כושלים

הפרמטרים הזמינים הם:

 • מזהה הארגון => %org_name%
 • שם משתמש (שם פרטי+ משפחה) => %user_name%
 • דואר אלקטרוני של המשתמש => %user_email%
 • תאריך ושעה => %date_time%