תורים

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

מסך המציג בזמן אמת את מצב התורים (מספר נציגים, מספר שיחות שנענו, זמן המתנה ממוצע ועוד) ומצב הנציגים (סטטוס, אם בשיחה, מספר שיחות ועוד) בארגון.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

כלים

 • תאריך- להצגת נתונים של תאריך/ שעה מסוימים, לחצו על שדה תאריך.
 • קצב רענון הנתונים- בחרו מספר שניות לרענון הנתונים במסך.
 • השאר זמין- בלחיצה על קישור זה, מסך תורים ייפתח בחלונית חדשה בדפדפן ויישאר זמין ללא ניתוק הפאנל.
  שימו לב, בעת פתיחת המסך במצב "השאר זמין" יתבצע ניתוק המשתמש הנוכחי מהפאנל וניתן להתחבר מחדש בחלונית אחרת.
  כמו כן, מסך הנפתח במצב "השאר זמין" הינו מסך צפייה בלבד ולא ניתן לבצע פעולות במצב זה.
 • רמת שירות- להצגת טבלת תורים לפי הערכי רמת שירות שנקבעו בהגדרות סמנו V בשדה זה.
 • הסתר נציגים מנותקים- להסתרת נציגים מנותקים בטבלת סטטוס נציגים סמנו V בשדה זה.

רכיבי הדף

טבלת תורים

טבלת תורים:

 • תור- שם ומספר התור.
 • שיחות ממתינות- מספר שיחות ממתינות בתור.
 • נציגים- מספר נציגים המחוברים לתור.
 • תפוס- מספר נציגים הנמצאים בשיחה.
 • בהמתנה- מספר נציגים הנמצאים בשיחה, וששמו את השיחה ב"המתנה".
 • נענה- מספר שיחות שנענו בתור.
 • לא נענה- מספר שיחות שלא נענו בתור.
 • ננטשו- מספר שיחות שננטשו בתור.
 • שיעור נטישה%- אחוז שיחות ננטשות בתור.
 • זמן המתנה ממוצע- זמן המתנה ממוצע בתור.
 • זמן המתנה ממוצע- נענו בלבד- זמן המתנה ממוצע של שיחות שנענו.
 • זמן שיחה ממוצע- זמן שיחה ממוצע בתור.
 • זמן המתנה מקסימלי- זמן המתנה מקסימלי בתור.

טבלת סטטוס נציגים

טבלת סטטוס נציגים:
לצמצום התור והסתרת הנציגים המחוברים בו לחצו על ה "-" ליד שם התור הרצוי.
להרחבת התור והצגת הנציגים המחוברים בו לחצו על ה "+" ליד שם התור הרצוי.

 • תור- שם ומספר התור.
 • נציג- שם הנציג ומספר שלוחה.
 • סטטוס נציג- סטטוס נוכחי של הנציג (משתמשי ccUser).
 • מצב שלוחה- סטטוס נוכחי של השלוחה: זמין, לא זמין, בהמתנה, עם יוצאת, עם נכנסת.
 • משך שיחה- משך שיחה נוכחית.
 • מספר- מספר הטלפון שאיתו נמצאים בשיחה.
 • לאחרונה בשיחה- משך הזמן מסיום השיחה האחרונה של הנציג (שיחה נכנסת מהתור).
 • שיחות- מספר שיחות שבוצעו בתור.


* תורים הם חלק ממרכזיה