היסטוריית הקצאות

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

דוח המציג את כל הקצאות השיחות שבוצעו בארגון בסדר כרונולוגי.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

רכיבי הדף

טבלת היסטוריית הקצאות

 • כפתור + - לחצו על הכפתור להצגת כל כל השיחות מאותו מספר טלפון.
 • הוקצה- שם המשתמש שעל ידו השיחה הוקצאה. כולל תאריך ושעת ההקצאה.
 • סטטוס הקצאה- הקצאה חדשה או שיחה שהוקצאה מחדש למשתמש אחר.
 • מקור- מספר המקור.
 • כיוון- כיוון השיחה: נכנסת/ יוצאת/ פנימית.
 • יעד- מספר יעד.
 • יעד Did- מספר היעד שאליו חייגו בפועל.
 • משך שיחה- משך השיחה.
 • תאריך- תאריך השיחה.
 • סטטוס- סטטוס השיחה: נענה/ אין תשובה/ תפוס/ נכשל/ שגיאה.
 • הקלטות:
  • האזנה- להאזנה לחצו על כפתור ה play.
  • שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל לחצו על החץ והקלידו את כתובת המייל הרצויה.
  • הורדה- להורדת ההקלטה לחצו על כפתור ההורדה.
  • העתקת קישור ההורדה- להעתקת קישור ההקלטה ללוח המקשים, לחצו על כפתור ההעתקה.
 • פעולות:
  • הערות- לחצו על האייקון של ההערות להוספת הערה חדשה לשיחה. מספר ההערות של כל שיחה יופיע ליד האייקון.
   כל הערה נשמרת עם תאריך, שעת יצירת ההערה ושם היוצר (שם המשתמש בפאנל הניהול).
  • תיוג- התיוג מתבצע בעת הוספת הערה לשיחה. בתוכן ההערה ניתן לתייג את השיחה באמצעות # (לדוגמא: #הזמנה_חדשה).
   ניתן להוסיף מספר תיוגים לשיחה כשכל תיוג לא יעלה מעל 30 תווים.
  • תווית- לחצו על האייקון של התווית להוספת/ עריכת תווית לשיחה. ניתן לבחור תווית מתוך רשימת תוויות קיימת.
   הוספת/ עריכת תוויות קיימות מתבצעת במסך תוויות.
  • איש קשר- לחצו על האייקון של האיש קשר לשמירת מספר הטלפון כאיש קשר בספר הטלפונים. במידה והמספר כבר שמור כאיש קשר, בלחיצה על האייקון ייפתח כרטיס איש הקשר (עם מספר הטלפון, שם פרטי ושם משפחה.
  • הקצאה- עם מעבר עכבר על האייקון של ההקצאה, תופיע לשונית עם שם המשתמש. להקצאת השיחה למשתמש אחר, לחצו על האייקון ובחרו את המשתמש הרצוי מתוך הרשימה. ניתן להוסיף הערה בעת הקצאת השיחה.
  • סמן כבוצע- לחצו על האייקון "סמן כבוצע" לסימון השיחה כ"בוצעה".


Screenshot 7.png


* היסטוריית הקצאות הוא חלק מקול סנטר