הגדרות זמן

מתוך wiki.voipe.co.il

בפאנל הניהול מופיעה השעה שמוגדרת בשרת המרכזייה.
במסך זה ניתן לשנות את השעה הנוכחית בשרת.
שינוי השעה ישפיע על כל משתמשי הפאנל ועל שעת השיחות המופיעות בדוחות בפאנל.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

רכיבי הדף

Screenshot 4.png
  • זמן שרת- מציג את זמן שרת המרכזייה.
  • תיקון זמן- בשדה זה ניתן לתקן את השעה בפאנל ע"י הוספת או הפחתת דקות מהשעה הנוכחית.
    להוספת דקות לשעה הנוכחית יש להקליד + ואז את מספר הדקות להוספה.
    להפחתת דקות מהשעה הנוכחית יש להקליד - ואת מספר הדקות להפחתה.
  • כפתור שמור- לשמירת השעה המעודכנת יש ללחוץ על שמור.