דוח תורים

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

דוח התפלגויות לפי תורים.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.
שימו לב- ניתן לבצע תזמון אוטומטי של דוח תורים במסך דוחות מתוזמנים.

הפקת הדוח

הפקת דוח תורים

להפקת דוח יש לבחור את הערכים הרצויים במשתנים הבאים וללחוץ על "הפק דוח":

  • טווח שעות- בחרו שעת התחלה ושעת סיום.
  • תאריכים- בחרו את התאריך או הטווח התאריכים הרצוי.
  • תורים- סמנו את התורים הרצויים.
    לחיצה על "כל התורים" תסמן אוטומטית את כל התורים, לחיצה שנייה תבטל את הסימון של כל התורים.

ניתן לחזור לדף הפקת דוח ע"י לחיצה על לשונית Home.
ייצוא דוחות:

  • כל הדוחות ניתנים לייצוא ל- Excel, PDF, CSV.
  • כל הגרפים ניתנים להורדה למחשב.


סרגל ניווט

דוח תורים