דוח נציגים

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

דוח התפלגויות לפי נציגים.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.
שימו לב- ניתן לבצע תזמון אוטומטי של דוח נציגים במסך דוחות מתוזמנים.

הפקת הדוח

הפקת דוח נציגים

להפקת דוח יש לבחור את הערכים הרצויים במשתנים הבאים וללחוץ על "הפק דוח":

  • טווח שעות- בחרו שעת התחלה ושעת סיום.
  • תאריכים- בחרו את התאריך או הטווח התאריכים הרצוי.
  • נציגים- סמנו את הנציגים הרצויים.
    לחיצה על "כל הנציגים" תסמן אוטומטית את כל הנציגים, לחיצה שנייה תבטל את הסימון של כל הנציגים.

ניתן לחזור לדף הפקת דוח ע"י לחיצה על לשונית Home.
ייצוא דוחות:

  • כל הדוחות ניתנים לייצוא ל- Excel, PDF, CSV.
  • כל הגרפים ניתנים להורדה למחשב.


סרגל ניווט

דוח נציגים


* דוח נציגים הוא חלק מקול סנטר