דוח נציגים- התפלגויות

מתוך wiki.voipe.co.il

סיכום התפלגויות

דוח נציגים- סיכום התפלגות

שיחות יוצאות

  • סה"כ שיחות יוצאות- סה"כ שיחות יוצאות של הנציגים.
  • מספר שיחות יוצאות שנענו- מספר שיחות שנענו ע"י הנציגים.
  • מספר שיחות יוצאות שלא נענו- מספר שיחות שלא נענו.

שיחות נכנסות

  • מספר שיחות שהתקבלו- מספר שיחות שהתקבלו אצל הנציגים.
  • מספר שיחות שנענו- מספר שיחות נכנסות שנענו ע"י הנציגים.
  • מספר שיחות שלא נענו- מספר שיחות נכנסות שלא נענו.
  • אחוז אין מענה- אחוז שיחות ללא מענה מתוך השיחות הנכנסות.סיכום התפלגות

סיכום המשתנים שסומנו בהפקת הדוח: נציגים, תאריכים ושעות.

פירוט התפלגות- שיחות נכנסות ויוצאות

פירוט התפלגות- שיחות נכנסות ויוצאות
תאריך נציגים שלוחה מספר אירוע זמן המתנה זמן דיבור פעולות
תאריך ושעת השיחה מספר השלוחה שקיבלה/ הוציאה שיחה (בהתאם לשיחות יוצאות/ נכנסות). שם הנציג שקיבל/ הוציא שיחה (בהתאם לשיחות יוצאות/ נכנסות). מספר המקור/ מספר יעד (בהתאם לשיחות יוצאות/ נכנסות). סטטוס השיחה:
* נענה
* לא נענה
זמן המתנה בשלוחה זמן דיבור בשלוחה קובץ הקלטה- חשוב לשים לב שההקלטות זמינות כ30 דקות לאחר סיום השיחה (תלוי בעומס השיחות).
* להאזנה יש ללחוץ על כפתור ה play.
* שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל יש ללחוץ על החץ ולהזין את כתובת המייל הרצויה.
* הורדה- להורדת ההקלטה יש ללחוץ על כפתור ההורדה (אייקון כחול).

התפלגות לפי נציג

התפלגות שיחות נכנסות ושיחות יוצאות לפי חלוקה לנציגים.

שיחות נכנסות
התפלגות לפי נצג- שיחות נכנסות
נציג התקבלו נענו לא נענו זמן המתנה ממוצע זמן שיחה ממוצע אחוז נענו אחוז לא נענו זמן דיבור
שם הנציג מספר שיחות שהתקבלו אצל הנציג מספר שיחות שנענו ע"י הנציג מספר שיחות שלא נענו ע"י הנציג זמן המתנה ממוצע של הנציג זמן שיחה ממוצע של הנציג אחוז שיחות שנענו מכל השיחות שהתקבלו אצל הנציג אחוז שיחות שלא נענו מכל השיחות שהתקבלו אצל הנציג זמן דיבור (בלי זמן ההמתנה).
שיחות יוצאות
התפלגות לפי נציג- שיחות יוצאות
נציג סה"כ נענו לא נענו זמן המתנה ממוצע זמן שיחה ממוצע אחוז נענו אחוז לא נענו
שם הנציג סה"כ שיחות יוצאות מספר שיחות יוצאות שנענו מספר שיחות יוצאות שלא נענו זמן המתנה ממוצע זמן שיחה ממוצע אחוז שיחות שנענו מכל השיחות היוצאות של הנציג אחוז שיחות שלא נענו מכל השיחות היוצאות של הנציג

התפלגות לפי חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע

בלשונית התפלגויות ניתן להציג את התפלגיוות השיחות בתור לפי חלוקה לחודשים, שבועות, ימים, שעות וימות השבוע.

התפלגות שיחות נכנסות
חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע התקבלו נענו לא נענו זמן המתנה ממוצע זמן שיחה ממוצע אחוז נענו אחוז לא נענו SLA
חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע מספר שיחות שהתקבלו אצל הנציגים מספר שיחות שנענו ע"י הנציגים מספר שיחות שלא נענו זמן המתנה ממוצע אצל הנציגים זמן שיחה ממוצע אצל הנציגים אחוז שיחות שנענו ע"י הנציגים מכל השיחות הנכנסות אחוז שיחות שלא נענו ע"י הנציגים מכל השיחות הנכנסות אחוז שיחות שנענו תוך הזמן שהוגדר בדף רמת שירות (זמן המתנה תחת מוניטור רמת שירות)


התפלגות שיחות יוצאות
חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע סה"כ נענו לא נענו זמן המתנה ממוצע זמן שיחה ממוצע אחוז נענו אחוז לא נענו
חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע סה"כ שיחות יוצאות של הנציגים מספר שיחות יוצאות שנענו מספר שיחות יוצאות שלא נענו זמן המתנה ממוצע אצל הנציגים זמן שיחה ממוצע אצל הנציגים אחוז שיחות שנענו מכל השיחות היוצאות של הנציגים אחוז שיחות שלא נענו מכל השיחות היוצאות של הנציגים


דוח נציגים- התפלגות לפי שעה


* דוח נציגים הוא חלק מקול סנטר