תובנות מרכזייה

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

מסך המציג בזמן אמת את נתוני השיחות בתור וסטטוס השלוחות שמחוברות בתור.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

כלים

 • הצג שלוחות מנותקות- להצגת שלוחות מנותקות בתורים שנבחרו.
 • תאריך- להצגת נתונים של תאריך/ שעה מסוימים, לחצו על שדה תאריך.
 • רמת שירות- משפיע על רכיב רמת שירות- מספר שניות עד למענה.
 • קצב רענון הנתונים- בחרו מספר שניות לרענון הנתונים במסך.
 • השאר זמין- בלחיצה על קישור זה, מסך תובנות מרכזייה ייפתח בחלונית חדשה בדפדפן ויישאר זמין ללא ניתוק הפאנל.
  שימו לב, בעת פתיחת המסך במצב "השאר זמין" יתבצע ניתוק המשתמש הנוכחי מהפאנל וניתן להתחבר מחדש בחלונית אחרת.
  כמו כן, מסך הנפתח במצב "השאר זמין" הינו מסך צפייה בלבד ולא ניתן לבצע פעולות במצב זה.
 • תורים- בחרו תור מתוך רשימת תורים (ניתן לבחור ב "כל התורים").

רכיבי הדף

Pbx.png
 • שיחות בהמתנה- מספר שיחות ממתינות בתור.
  צבע הטקסט ישתנה בהתאם להגדרות רמת השירות שנקבעו (בלשונית הגדרות).
 • זמן המתנה מקסימלי נוכחי- זמן המתנה מקסימלי נוכחי של השיחות הממתינות בתור.
  צבע הטקסט ישתנה בהתאם להגדרות רמת השירות שנקבעו (בלשונית הגדרות).
 • חריגה מרמת השירות- מספר השיחות שחרגו ממספר הממתינים האופטימלי שנקבע ברמת שירות.
  מתייחס בזמן אמת לשיחות הממתינות בתור.
  צבע הטקסט ישתנה בהתאם להגדרות רמת השירות שנקבעו (בלשונית הגדרות).
  לדוגמא:
  אם ברמת שירות הערך ה"ירוק" הוא 2 ממתינים, ובתור ממתינים כרגע 3 אז בשדה חריגה מרמת השירות יופיע המספר 1.
 • סטטוס שלוחות- מציג מספר שלוחות בכל סטטוס.
 • סטטוס תורים (מופיע בתצוגת "כל התורים" בלבד)- מציג בזמן אמת את התפלגות השיחות הממתינות לפי תורים.
 • השיחות הממתינות (מופיע בתצוגת תור יחיד)- מציג בזמן אמת את מספר המתקשר וזמן ההמתנה בתור. • טבלת תור:
תור
שלוחה שם השלוחה סטטוס שלוחה משך שיחה נכנסות יוצאות
מספר השלוחה שם השלוחה סטטוס השלוחה משך שיחה נוכחית. ניתן להגדיר ברמת שירות משך שיחה מקסימלי. נציגים אשר יעברו את משך השיחה המקסימלי, משך השיחה שלהם ייצבע באדום. מספר שיחות נכנסות שנענו בשלוחה, בתור שנבחר (בסרגל העליון). מספר שיחות יוצאות בשלוחה.
 • שיחות נכנסות- מספר השיחות הנכנסות בתור בלבד.
 • רמת שירות - אחוז שיחות שנענו תוך מספר שניות שהוגדרו בסרגל העליון.
 • שיחות שנענו- מספר שיחות שנענו בתור.
 • הועברו- מספר שיחות שהועברו.
  שיחות שהועברו אלה שיחות שאחרי זמן המתנה מוגדר עוברות מהתור למקום אחר (תור אחר, מוקד הודעות, מספר טלפון וכו').
 • ננטשו עד ל 10 שניות- מספר שיחות שננטשו לאחר זמן המתנה של עד ל10 שניות.
 • ננטשו מעל 10 שניות- מספר שיחות שננטשו לאחר זמן המתנה מעל 10 שניות.


* מסך תובנות מרכזייה הוא חלק ממרכזיה