דוח מספרים נכנסים

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

דוח המציג את כמות השיחות שהתקבלו ונענו בכל אחד מהמספרים הנכנסים במרכזייה, בטווח התאריכים הנבחר בעת הפקת הדוח.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

הפקת הדוח

להפקת דוח יש לבחור את הערכים הרצויים בפרמטרים הבאים וללחוץ על "הפק דוח":

 • מספרים נכנסים- בחרו את המספרים הנכנסים הרצויים.
  לחיצה על "כל המספרים" תסמן אוטומטית את כל המספרים, לחיצה שנייה תבטל את הסימון של כל המספרים.
 • תאריכים- בחרו את התאריך או הטווח התאריכים הרצוי.
 • טווח שעות- בחרו שעת התחלה ושעת סיום.
 • שיחות ייחודיות- סמנו V בשדה זה על מנת להציג שיחה אחת בלבד עבור כל מתקשר בכל מספר נכנס.
  לדוגמא אם המספר 036411111 התקשר למספר 072XXXXXXX חמש פעמים בחודש, במידה ושיחות ייחודיות מסומן, תוצג שיחה אחת מהמספר 036411111 ולא חמש.


הפקתדוחנכנסות.pngדוח מספרים נכנסים

הדוח מחולק ל3 חלקים:

 1. סיכום התפלגות
 2. דוח שיחות שהתקבלו
 3. דוח שיחות שנענו

ייצוא דוחות: הדוח ניתן לייצוא ל- Excel, PDF, CSV.

סיכום התפלגות

בסיכום התפלגות ניתן לראות את המספרים הנכנסים, התאריכים והשעות שסומנו בעת הפקת הדוח.

שיחות שהתקבלו ושיחות שנענו

הדוח מחולק לשתי טבלאות- שיחות שהתקבלו ושיחות שנענו.
שתי הטבלאות כוללות את העמודות הבאות:

 • DID- בעמודה הזאת יופיעו כל המספרים הנכנסים שסומנו בעת הפקת הדוח.
  כל מספר בשורה נפרדת.
 • תאריך- בעמודה הזאת יופיעו כל התאריכים שסומנו בעת הפקת הדוח. כל תאריך בעמודה נפרדת.
  עבור כל תאריך תוצג כמות השיחות שהתקבלו/ נענו.
 • סה"כ עבור תאריך מסוים- הצגת סה"כ שיחות שהתקבלו/ נענו בתאריך מסוים, בכל המספרים הנכנסים שסומנו.
 • סה"כ עבור מספר נכנס- הצגת סה"כ שיחות שהתקבלו/ נענו במספר נכנס מסוים, בכל טווח התאריכים שסומן.


נכנסות2.png