המספרים שלי

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

דוח המפרט את המספרים של הארגון- כל המספרים שמוגדרים בארגון כמספרים יוצאים/ נכנסים, ומציג כמות שיחות נכנסות מול שיחות יוצאות לכל מספר.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

כלים

בסרגל העליון ניתן לבצע סינון ע"י הפרמטרים הבאים:

  • תאריך או טווח תאריכים.
  • חיפוש- ניתן לבצע חיפוש לפי מספר טלפון או כמות שיחות.
  • תוצאות בעמוד- בחירת מספר תוצאות להצגה בעמוד אחד (10, 25, 50, 100).

רכיבי הדף

המספרים שלי
  • טבלת המספרים שלי
המספרים שלי
מספר נכנסות/ יוצאות סה"כ
מספר שמוגדר בארגון כמות שיחות נכנסות מול כמות שיחות יוצאות סה"כ כמות שיחות


  • שלוחות מחוברות- מציג מספר שלוחות מחוברות מתוך סה"כ שלוחות בארגון.
  • הקלטות בארגון- מציג הודעה אם יש שלוחות לא מוקלטות בארגון.


* מסך המספרים שלי הוא חלק ממרכזיה