דוח נציגים וסטטוסים

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

דוח נציגים וסטטוסים הניתן לבנייה אישית.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

הפקת הדוח

 • נציגים- סמנו את הנציגים הרצויים. לחיצה על "כל הנציגים" תסמן אוטומטית את כל הנציגים, לחיצה שנייה תבטל את הסימון של כל הנציגים.
 • תאריך- בחרו את התאריך או הטווח תאריכים הרצוי.
 • טווח שעות- בחרו שעת התחלה ושעת סיום.
 • מיומנויות- בחרו את המיומנויות הרצויות. הדוח יכיל רק את הנתונים של השיחות שנכנסו למיומנויות המסומנות.
 • סטטוסים- לחצו על "הוסף עמודה" להוספת עמודת סטטוס חדשה לדוח.
  בהוספת עמודת סטטוס חדשה, ניתן לבחור את הסטטוס הרצוי מתוך הרשימה הקיימת (או מספר סטטוסים ע"י לחיצה על ctrl ועל הסטטוסים הרצויים) ואת הנתון הרצוי-משך הזמן בסטטוס, אחוז הזמן בסטטוס או מספר פעמים בסטטוס (ניתן לבחור יותר מנתון אחד עבור כל סטטוס).
  ניתן להוסיף עד 11 עמודות סטטוסים.

ייצוא דוחות:
כל הדוחות ניתנים לייצוא ל- Excel, PDF, CSV.
כל הגרפים ניתנים להורדה למחשב.

דוח נציגים וסטטוסים

סיכום

סיכום התפלגות
סיכום התפלגות מציג את הערכים שסומנו בהפקת הדוח- נציגים, מיומנויות, סטטוסים, תאריכים ושעות.

שיחות נכנסות
הצגת כמות שיחות שהתקבלו, נענו, לא נענו ואחוז אין מענה.
הדוח מתייחס לשיחות נכנסות מהמיומנויות המסומנות בלבד.

שיחות יוצאות
הצגת סה"כ שיחות יוצאות, מספר שיחות יוצאות שנענו ולא נענו.

טבלת הדוח

 • שם הנציג
 • ימי עבודה- סה"כ ימי עבודה בטווח התאריכים הנבחר (מספר הימים שהנציג היה מחובר לפאנל)
 • שעות עבודה- מספר שעות עבודה בטווח התאריכים הנבחר (מספר השעות שהנציג היה מחובר לפאנל)
 • שיחות נכנסות- מספר שיחות נכנסות שהתקבלו אצל הנציג (שיחות נכנסות מהמיומנויות המסומנות)
 • שיחות נכנסות שנענו- מספר שיחות נכנסות שנענו אצל הנציג (שיחות נכנסות מהמיומנויות המסומנות)
 • שיחות נכנסות שלא נענו- מספר שיחות נכנסות שלא נענו אצל הנציג (שיחות נכנסות מהמיומנויות המסומנות)
 • שיחות יוצאות- סה"כ שיחות יוצאות שבוצעו ע"י הנציג
 • שיחות יוצאות שנענו- מספר שיחות יוצאות שנענו
 • זמן דיבור ממוצע (נכנסות)- זמן דיבור ממוצע בשיחות נכנסות (שיחות נכנסות מהמיומנויות המסומנות)
 • זמן דיבור ממוצע (יוצאות)- זמן דיבור ממוצע בשיחות יוצאות
 • זמן דיבור ממוצע- זמן דיבור ממוצע (בשיחות נכנסות ויוצאות)
 • זמן דיבור (נכנסות)- סה"כ זמן דיבור בשיחות נכנסות (שיחות נכנסות מהמיומנויות המסומנות)
 • זמן דיבור (יוצאות)- סה"כ זמן דיבור בשיחות יוצאות
 • סך הכל זמן דיבור- זמן דיבור כולל (שיחות נכנסות ויוצאות)
 • הועברו- מספר שיחות שהועברו ע"י הנציג
 • נדחו- מספר שיחות שנדחו ע"י הנציג (חישוב דחייה אחת לכל שיחת טלפון)
 • משך הזמן/ אחוז הזמן/ מספר פעמים בסטטוס- במידה שנוספו עמודות סטטוסים, כל סטטוס יופיע בעמודה נפרדת עם משך הזמן של כל נציג בסטטוס הנבחר/ אחוז הזמן של כל נציג בסטטוס/ מספר פעמים שכל נציג היה בסטטוס הנבחר (בהתאם לבחירה בהפקת הדוח)


דוח נציגים וסטטוסים.png