תוויות

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

במסך זה ניתן להוסיף ולערוך תוויות של שיחות.
משתמשי הפאנל יוכלו להוסיף תוויות לשיחות מתוך התוויות הקיימות במסך זה.
ניתן להגדיר ששיחות יתויגו באופן אוטומטי בתווית נבחרת בשדה "תווית אוטומטית". יש להקליד את מספר תור או מספר נכנס וכל השיחות ליעדים אלו יתויגו באופן אוטומטי עם התווית.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

כלים

  • חיפוש- לחיפוש תווית ספציפית מתוך הרשימה. ניתן לחפש לפי שם התווית או לפי הערכים ב-"תווית אוטומטית".
  • כפתור חדש- להוספת תווית חדשה לחצו על כפתור חדש.
  • כפתור ערוך- לעריכת תווית קיימת, סמנו את התווית הרצויה ולחצו על כפתור ערוך.
  • כפתור מחק- למחיקת תווית קיימת, סמנו את התווית הרצויה ולחצו על מחק.

רכיבי הדף

טבלת ניהול תוויות
הטבלה מציגה את התוויות הקיימות בפאנל עם:

  • שם התווית
  • צבע התווית
  • תווית אוטומטית- מספר תור או מספר נכנס המתויג באופן אוטומטי בתווית.
LABELSNEW.png