בקרת נטישה

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

דוח המציג את השיחות הננטשות בתורים (מספר תור, זמן המתנה, סטטוס ועוד).
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

כלים

 • תאריך- להצגת נתונים של תאריך/ שעה מסוימים, לחצו על שדה תאריך.
 • תוצאות בעמוד- מספר תוצאות להצגה בעמוד אחד (20, 50, 100, 1000).
 • תורים- בחרו תור מתוך רשימת תורים (ניתן לבחור ב"כל התורים").
 • זמן המתנה מינימלי להצגה- הקלידו מספר שניות על מנת לסנן את הננטשות עם זמן המתנה מעל X שניות.

רכיבי הדף

 • סרגל עליון:
  • סה"כ נטישות ייחודיות- מספר שיחות ננטשות (נטישה אחת נספרת עבור כל מספר טלפון).
  • זמן המתנה ממוצע- זמן המתנה ממוצע של השיחות הננטשות.
  • סה"כ חזרה לשיחות- מספר השיחות החוזרות של הנציגים לשיחות הננטשות (שיחות יוצאות שנענו).
  • סך הכל נענו מאוחר יותר- סך הכל מספרים ננטשים שחייגו שוב והפעם נענו ע"י הנציגים.
  • סך הכל שיחות שטופלו- סך הכל שיחות ננטשות שטופלו (נענו מאוחר יותר או נענו בשיחה יוצאת).
  • סך הכל ניסיונות חזרה- סך הכל ניסיונות להשיג את המספרים שנטשו ללא הצלחה (שיחות יוצאות של הנציגים שלא נענו ביעד. כל מספר טלפון ננטש נספר פעם אחת).


 • טבלת בקרת נטישה:
בקרת נטישה
תאריך מקור תור יעד יעד did זמן המתנה סטטוס
תאריך ושעת הנטישה מספר המקור התור אליו נכנסה השיחה מספר התור מספר הטלפון אליו חייגו בפועל זמן ההמתנה עד לנטישה סטטוס:
* בוצעה חזרה לשיחה- יופיע כשבוצעה שיחה יוצאת למספר הננטש, והשיחה היוצאת נענתה.
* נענה מאוחר יותר- יופיע כשהמספר הננטש התקשר שנית ונענה.
*ניסיון חזרה- יופיע כשבוצעה שיחה יוצאת למספר הננטש, אך השיחה לא נענתה.
*סטטוס ריק- במידה ובעמודה זו לא מופיע דבר- זוהי שיחה ננטשת שלא טופלה.


 • חיפוש- ניתן לבצע חיפוש בדוח ע"י הקלדת מספר טלפון או תור.
 • ייצוא הדוח- ניתן לייצא את הדוח ל csv, excel ו-pdf.


בקרת נטישה


* בקרת נטישה הוא חלק ממרכזיה