עומס בתור

מתוך wiki.voipe.co.il

הסבר כללי

מסך המציג בזמן אמת את מצב העומס בכל התורים בארגון (מספר שיחות נכנסות ויוצאות, מספר נציגים זמינים ולא זמינים).
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

רכיבי הדף

עומס בתור

לכל תור תרשים עוגה, במעבר עכבר על כל אחד מחלקי העוגה תופיע חלונית עם מספר הנציגים בכל חלק.

 • תרשים העוגה מתחלק לסטטוסים הבאים:
  • נכנסות- מספר שיחות נכנסות בתור.
  • יוצאות- מספר שיחות יוצאות בתור.
  • זמין- מספר נציגים זמינים בתור.
  • לא זמין- מספר נציגים לא זמינים בתור.
  • שיחות כרגע- סה"כ שיחות פעילות בתור.


* מסך עומס בתור הוא חלק ממרכזיה