הרשאות משתמשים

מתוך wiki.voipe.co.il

בפאנל הניהול קיימים מספר סוגי משתמשים ולכל משתמש ניתן להגדיר הרשאות שונות.
בעת ההתחברות לפאנל, כל מסך יוצג בהתאם להרשאות המשתמש.

סוגי הרשאות

בפאנל הניהול קיימים 4 סוגי הרשאות:

  • הרשאות על מסכים- המסכים בפאנל שיהיו זמינים למשתמש.
  • הרשאות על שלוחות- השלוחות בפאנל שהמשתמש יוכל לראות.
  • הרשאות על תורים- התורים בפאנל שהמשתמש יוכל לראות.
  • הרשאות על משתמשים- לכל משתמש מסוג מנהל ניתן להגדיר על אילו משתמשים בפאנל הניהול יהיו לו הרשאות.

כל משתמש יראה בפאנל הניהול רק את המסכים, התורים והשלוחות שיש לו הרשאות אליהם בלי קשר לסוג המשתמש. גם למשתמש מסוג מנהל/ מפקח ניתן לתת הרשאות רק לשלוחות/ תורים מסוימים.
חשוב לשים לב- למשתמש מסוג מנהל/ מפקח ניתן להוסיף או להסיר הרשאות משלוחות או תורים מסוימים אך מעצם היותו משתמש מסוג מנהל- המשתמש יכול לערוך לעצמו את ההרשאות על שלוחות ותורים.

השפעת הרשאות משתמשים על המסכים בפאנל הניהול

מסכי זמן אמת

לוח מחוונים

המסך "לוח מחוונים" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
הנתונים בלוח מחוונים יוצגו בהתאם להרשאות השלוחות והתורים שיש למשתמש.
כלומר, המשתמש יראה כמות שיחות שנענו, כמות שיחות שלא נענו ואת שאר הנתונים רק עבור השלוחות והתורים שיש לו הרשאות אליהם.

שלוחות

המסך "שלוחות" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה רק את השלוחות שיש לו הרשאות אליהן.

נציגים

המסך "נציגים" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, יוצגו כל הנציגים (משתמשי CCUser) בארגון ללא תלות בהרשאות שלוחות/ תורים של המשתמש.

תורים

המסך "תורים" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה רק את התורים שיש לו הרשאות אליהם, ובכל תור יוכל לראות רק את השלוחות שיש לו הרשאות אליהן.
כלומר, יכול להיות שהמשתמש יראה בתור מסוים רק שלוחה אחת (שלוחה שיש לו הרשאות אליה) למרות שבפועל בתור מחוברות 5 שלוחות.

מיומנויות

המסך "מיומנויות" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה רק את המיומנויות שיש לו הרשאות אליהם, ובכל מיומנות יוכל לראות רק את השלוחות שיש לו הרשאות אליהן.
כלומר, יכול להיות שהמשתמש יראה במיומנות מסוימת רק שלוחה אחת (שלוחה שיש לו הרשאות אליה) למרות שבפועל במיומנות מחוברות 5 שלוחות.

מוניטור

המסך "מוניטור" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה את הנתונים של התורים שיש לו הרשאות אליהם (ללא תלות בהרשאות השלוחות).

מוניטור קול סנטר

המסך "מוניטור קול סנטר" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה את כל המיומנויות ללא תלות בהרשאות שלוחות/ תורים של המשתמש.

זמן אמת

המסך "זמן אמת" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה את הנתונים של התורים שיש לו הרשאות אליהם (ללא תלות בהרשאות השלוחות).

זמן אמת- קול סנטר

המסך "זמן אמת- קול סנטר" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה את הנתונים של כל המיומנויות ללא תלות בהרשאות שלוחות/ תורים של המשתמש.

תובנות תור

המסך "תובנות תור" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה את הנתונים של התורים שיש לו הרשאות אליהם (ללא תלות בהרשאות שלוחות).

תובנות מיומנות

המסך "תובנות מיומנות" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה את הנתונים של המיומנויות שיש לו הרשאות אליהם (הרשאות לתורים, ללא תלות בהרשאות שלוחות).

תובנות מרכזייה

המסך "תובנות מרכזייה" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה את הנתונים של התורים שיש לו הרשאות אליהם ובכל תור יוצגו השלוחות בהתאם להרשאות השלוחות של המשתמש.

תובנות קול סנטר

המסך "תובנות קול סנטר" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה רק את הנציגים שמחוברים עם השלוחות שיש לו הרשאות אליהן.

מוניטור שיחות יוצאות- מרכזיה

המסך "מוניטור שיחות יוצאות- מרכזיה" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה רק את השלוחות שיש לו הרשאות אליהן.

מוניטור שיחות יוצאות- קול סנטר

המסך "מוניטור שיחות יוצאות" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה רק את הנציגים שמחוברים עם השלוחות שיש לו הרשאות אליהן.

עומס בתור

המסך "עומס בתור" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, הנתונים יוצגו בהתאם להרשאות התורים והשלוחות של המשתמש.
כלומר, המשתמש יראה את התורים שיש לו הרשאות אליהם, ומספר שיחות נכנסות/ יוצאות ומספר שלוחות זמינות/ לא זמינות יוצגו בהתאם להרשאות השלוחות של המשתמש.

ניהול

ניהול תורים

המסך "ניהול תורים" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, המשתמש יראה רק את התורים שיש לו הרשאות אליהם, ובכל תור יוכל לראות רק את השלוחות שיש לו הרשאות אליהן.
כלומר, יכול להיות שהמשתמש יראה בתור מסוים רק שלוחה אחת (שלוחה שיש לו הרשאות אליה) למרות שבפועל בתור מחוברות 5 שלוחות.

ניתוב מספרים נכנסים

המסך "ניתוב מספרים נכנסים" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, יוצגו כל הנתונים ללא תלות בהרשאות שלוחות/ תורים של המשתמש.

ניהול נציגים

המסך "ניהול נציגים" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, יוצגו כל הנתונים (נציגים ומיומנויות) ללא תלות בהרשאות שלוחות/ תורים של המשתמש.

דוחות

השיחות שלי

המסך "השיחות שלי" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
בדוח זה יופיעו השיחות שהתבצעו בשלוחת המשתמש (במקרה ולמשתמש משויכת שלוחה) ושיחות שהוקצו למשתמש (לשונית "המשימות שלי").

היסטוריית הקצאות

המסך "היסטוריית הקצאות" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
בדוח זה יופיעו כל ההקצאות שבוצעו בארגון ללא תלות בהרשאות שלוחות/ תורים של המשתמש.

המספרים שלי

המסך "המספרים שלי" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
מספר השיחות בכל מספר טלפון יוצג ללא קשר להרשאות המשתמש. מספר שלוחות מחוברות מתוך סה"כ השלוחות יוצגו בהתאם להרשאות השלוחות של המשתמש. כלומר, אם לארגון יש סה"כ 50 שלוחות ומתוכן 40 מחוברות ולמשתמש יש הרשאות רק ל30 שלוחות- המשתמש יראה את מספר השלוחות המחוברות מתוך ה30 השלוחות שיש לו הרשאות אליהן.

דוח שיחות

המסך "דוח שיחות" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, יוצגו כל השיחות של הארגון ללא תלות בהרשאות שלוחות/ תורים של המשתמש.

בקרת נטישה

המסך "בקרת נטישה" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, הנתונים יוצגו בהתאם להרשאות התורים של המשתמש.
כלומר, המשתמש יראה את השיחות הננטשות מהתורים שיש לו הרשאות אליהם.

דוח תורים

המסך "דוח תורים" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, הנתונים יוצגו בהתאם להרשאות התורים של המשתמש, ללא תלות בהרשאות השלוחות. כלומר בדוח תורים יוצגו כל השיחות של השלוחות שמשויכות לתורים שסומנו.

דוח שלוחות

המסך "דוח שלוחות" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, הנתונים יוצגו בהתאם להרשאות השלוחות של המשתמש.

דוח מספרים נכנסים

המסך "דוח מספרים נכנסים" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, יוצגו כל הנתונים, ללא תלות בהרשאות המשתמש.

דוח נציגים

המסך "דוח נציגים" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, יוצגו כל הנתונים של הנציגים, ללא תלות בהרשאות המשתמש.

דוח נציגים וסטטוסים

המסך "דוח נציגים וסטטוסים" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, יוצגו כל הנתונים של הנציגים, ללא תלות בהרשאות המשתמש.

יומן SMS

מסך "יומן SMS" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, יוצגו כל ההודעות SMS של הארגון ללא תלות בהרשאות שלוחות/ תורים של המשתמש.

הגדרות

משתמשים

מסך "משתמשים" יוצג לכל משתמש מסוג supervisor.
רשימת המשתמשים תוצג בהתאם להרשאות המשתמשים של הsupervisor.

CTI

מסך "CTI" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה אין תלות בהרשאות שלוחות/ תורים של המשתמש.

נהל שלוחות/ תורים

מסך "נהל שלוחות/ תורים" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
בלשונית שלוחות, יוצגו רק השלוחות שלמשתמש יש הרשאות אליהן, ובלשונית תורים, יוצגו התורים שלמשתמש יש הרשאות אליהם.
בלשונית סניפים, יוצגו הסניפים של הארגון ללא תלות בהרשאות המשתמש.

רמת שירות

מסך "רמת שירות" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה אין תלות בהרשאות המשתמש.

הגדרות זמן

מסך "הגדרות זמן" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה אין תלות בהרשאות שלוחות/ תורים של המשתמש.

סטטוסים ומיומנויות

מסך "סטטוסים ומיומנויות" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
בלשונית סטטוסים אין תלות בהרשאות המשתמש ובלשונית מיומנויות, יוכל המשתמש לקשר מיומנויות רק לתורים שיש לו הרשאות אליהם.

יומן סטטוסים

מסך "יומן סטטוסים" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה אין תלות בהרשאות שלוחות/ תורים של המשתמש. כל משתמש מסוג מנהל יראה את יומן הסטטוסים של כל המשתמשים שיש לו הרשאות אליהם. משתמש CCUser רגיל יראה רק את יומן הסטטוסים שלו.

תוויות

מסך "תוויות" יוצג למשתמש רק אם המסך סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה אין תלות בהרשאות שלוחות/ תורים של המשתמש.

ריספונדר

מסכי "ריספונדר" (ניהול דפי ריספונדר, תבניות ריספונדר ובקשות ריספונדר) יוצגו למשתמש רק אם המסכים סומנו "בהרשאות מסכים".
במסך "ניהול דפי ריספונדר" יוכל המשתמש להפעיל את דפי הריספונדר רק על התורים שיש לו הרשאות אליהם, ובמסך "בקשות ריספונדר" יוצגו למשתמש רק הבקשות ריספונדר באותם תורים.

אירועים

מסכי "אירועים" (אירועים, יומן אירועים ותבניות אירועים) יוצגו למשתמש רק אם המסכים סומנו ב"הרשאות מסכים".
האירועים יישלחו בהתאם להרשאות השלוחות והתורים של המשתמש. כמו כן, ביומן אירועים יוצגו האירועים שנשלחו בהתאם להרשאות שלוחות ותורים.
כלומר, אם למשתמש יש הרשאות רק לשלוחה 200, אז באירוע "שלוחה ההתנתקה", המשתמש יקבל התראה רק אם שלוחה 200 התנתקה (על שאר השלוחות המשתמש לא יקבל התראות אירועים).

ספר טלפונים

מסכי "ספר טלפונים" יוצג למשתמש רק אם המסך "ספר טלפונים" סומן ב"הרשאות מסכים".
במסך זה, יוצגו ספר טלפונים אישי, ספר טלפונים ארגוני ושלוחות הארגון ללא תלות בהרשאות שלוחות/ תורים של המשתמש.