דוח תורים- לשונית נענו

מתוך wiki.voipe.co.il

סיכום שיחות שנענו

דוח תורים- סיכום שיחות שנענו

דוח כל השיחות שנענו בתורים.

שיחות שנענו

 • מספר שיחות שנענו- מספר שיחות שנענו בתור.
 • זמן המתנה ממוצע- זמן המתנה ממוצע בתור עד למענה.
 • סה"כ משך שיחה- סה"כ משך כל השיחות שנענו.
 • זמן דיבור ממוצע- זמן דיבור ממוצע בתור.

סיכום התפלגות

סיכום המשתנים שסומנו בהפקת הדוח: תורים, תאריכים ושעות.


פירוט שיחות שנענו

פירוט שיחות שנענו
תאריך תור שלוחה מספר אירוע זמן המתנה זמן דיבור פעולות
תאריך ושעת השיחה התור אליו נכנסה השיחה מספר שלוחה שענתה לשיחה מספר המקור סטטוס השיחה:
* הושלמה ע"י הנציג
* הושלמה ע"י מתקשר
זמן המתנה בתור משך זמן דיבור קובץ הקלטה- חשוב לשים לב שההקלטות זמינות כ30 דקות לאחר סיום השיחה (תלוי בעומס השיחות).
*להאזנה יש ללחוץ על כפתור ה play.
*שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל יש ללחוץ על החץ ולהזין את כתובת המייל הרצויה.
*הורדה- להורדת ההקלטה יש ללחוץ על כפתור ההורדה (אייקון כחול).

נענו לפי רמת שירות

התפלגות מספר השיחות שנענו תוך x שניות.

 • גרף שיחות שנענו לפי רמת שירות
 • טבלת שיחות שנענו לפי רמת שירות:
נענו לפי רמת שירות
נענו כמות אחוזים
תוך כמה שניות השיחות נענו מספר שיחות שנענו תוך X שניות אחוז השיחות שנענו תוך X שניות מתוך כל השיחות שנענו

נענו לפי תור

התפלגות שיחות שנענו בחלוקה לתורים.

 • גרף שיחות שנענו לפי תור
 • טבלת שיחות שנענו לפי תור:
נענו לפי תור
תור כמות אחוזים
מספר התור מספר השיחות שנענו בתור אחוז השיחות שנענו בתור מכל השיחות בתורים

נענו לפי סיבת ניתוק

התפלגות שיחות שנענו בתור בחלוקה לסיבות ניתוק.

 • גרף שיחות שנענו לפי סיבת ניתוק
 • טבלת שיחות שנענו לפי סיבת ניתוק:
נענו לפי סיבת ניתוק
סיבת ניתוק כמות אחוזים
* הושלמה ע"י נציג- השיחה הושלמה, הנציג ניתק את השיחה. *הושלמה ע"י מתקשר- השיחה הושלמה, המתקשר ניתק את השיחה. מספר השיחות אחוז השיחות שנענו מכל השיחות בתורים

נענו לפי אורך שיחה

התפלגות שיחות שנענו לפי אורך שיחה.

 • גרף שיחות שנענו לפי אורך שיחה.
 • טבלת שיחות שענו לפי אורך שיחה:
נענו לפי אורך שיחה
זמן שיחה כמות אחוזים זמן דיבור אחוז זמן דיבור זמן דיבור ממוצע זמן המתנה זמן המתנה ממוצע זמן המתנה מקיסמלי
זמן שיחה עד X שניות מספר השיחות אחוז השיחות שנענו עם משך שיחה עד X שניות משך השיחה אחוז משך השיחה מכל השיחות שנענו זמן דיבור ממוצע בתור זמן המתנה של שיחות שנענו תוך X שניות זמן המתנה ממוצע של שיחות שנענו תוך X שניות זמן המתנה מקסימלי של שיחות שנענו תוך X שניות