כל היומנים הציבוריים

מתוך wiki.voipe.co.il

זוהי תצוגה משולבת של כל סוגי היומנים הזמינים ב־wiki.voipe.co.il. ניתן לצמצם את התצוגה על־ידי בחירת סוג היומן, שם המשתמש (תלוי־רישיות) או הדף המושפע (גם כן תלוי־רישיות).

יומנים
  • 11:47, 31 באוקטובר 2021 Voipe שיחה תרומות יצר את הדף העברת שיחה (יצירת דף עם התוכן "בזמן שיחה ניתן לבצע העברה של השיחה לשלוחה או למספר טלפון. <br> יש שני סוגים של העברות, העברה...")