כל היומנים הציבוריים

מתוך wiki.voipe.co.il

זוהי תצוגה משולבת של כל סוגי היומנים הזמינים ב־wiki.voipe.co.il. ניתן לצמצם את התצוגה על־ידי בחירת סוג היומן, שם המשתמש (תלוי־רישיות) או הדף המושפע (גם כן תלוי־רישיות).

יומנים
  • 07:11, 8 במאי 2019 Voipe שיחה תרומות יצר את הדף זמן אמת (יצירת דף עם התוכן "== הסבר כללי == דף המציג נתוני שיחות בתור (יומיים, שבועיים וחודשיים). כמו כן, מציג בזמן אמת א...")