כל היומנים הציבוריים

מתוך wiki.voipe.co.il

זוהי תצוגה משולבת של כל סוגי היומנים הזמינים ב־wiki.voipe.co.il. ניתן לצמצם את התצוגה על־ידי בחירת סוג היומן, שם המשתמש (תלוי־רישיות) או הדף המושפע (גם כן תלוי־רישיות).

יומנים
  • 08:12, 8 במאי 2019 Voipe שיחה תרומות יצר את הדף עומס בתור (יצירת דף עם התוכן "== הסבר כללי == דף המציג בזמן אמת את מצב העומס בכל התורים בארגון (מספר שיחות נכנסות ויוצאות,...")