כל היומנים הציבוריים

מתוך wiki.voipe.co.il

זוהי תצוגה משולבת של כל סוגי היומנים הזמינים ב־wiki.voipe.co.il. ניתן לצמצם את התצוגה על־ידי בחירת סוג היומן, שם המשתמש (תלוי־רישיות) או הדף המושפע (גם כן תלוי־רישיות).

יומנים
  • 09:15, 7 במאי 2019 Voipe שיחה תרומות יצר את הדף שלוחות (יצירת דף עם התוכן "שלוחות הסבר כללי דף המציג בזמן אמת את מצב השלוחות בארגון (האם זמינות, נמצאות בשיחה נכנסת/...")