כל היומנים הציבוריים

מתוך wiki.voipe.co.il

זוהי תצוגה משולבת של כל סוגי היומנים הזמינים ב־wiki.voipe.co.il. ניתן לצמצם את התצוגה על־ידי בחירת סוג היומן, שם המשתמש (תלוי־רישיות) או הדף המושפע (גם כן תלוי־רישיות).

יומנים
  • 08:08, 17 בנובמבר 2021 Voipe שיחה תרומות יצר את הדף תובנות מיומנות (יצירת דף עם התוכן "== הסבר כללי == מציג בזמן אמת נתוני שיחות במיומנות המסומנת מתוך רשימת המיומנויות (מדדי מוק...")