רמת שירות

מתוך wiki.voipe.co.il
גרסה מ־11:05, 20 בדצמבר 2021 מאת Voipe (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

הגדרות רמת שירות בארגון. במסכים הבאים ניתן להגדיר שהשדות במסכים ייצבעו בצבעים ירוק, כתום ואדום בהתאם לערכים המוגדרים במסך זה.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

מסך תורים

הערכים בעמודות בטבלת תורים ייצבעו באופן הבא לפי הערך בכל עמודה:

 • ירוק- אם ערך השדה בין 0 ועד הערך במלבן הכתום (לא כולל).
 • כתום- אם ערך השדה בין הערך במלבן הכתום ועד הערך במלבן האדום (לא כולל).
 • אדום- אם ערך השדה מעל הערך במלבן האדום.

מסך מיומנויות

הערכים בעמודות בטבלת מיומנויות ייצבעו באופן הבא לפי הערך בכל עמודה:

 • ירוק- אם ערך השדה בין 0 ועד הערך במלבן הכתום (לא כולל).
 • כתום- אם ערך השדה בין הערך במלבן הכתום ועד הערך במלבן האדום (לא כולל).
 • אדום- אם ערך השדה מעל הערך במלבן האדום.

לדוגמא
בשיחות ממתינות, הערך האמצעי הוא 4 והערך העליון 8.
אם יש מתחת ל 4 שיחות ממתינות, מספר השיחות הממתינות ייצבע בירוק.
אם יש בין 4-8 שיחות ממתינות, מספר השיחות הממתינות ייצבע בכתום.
אם יש מעל 8 שיחות ממתינות, מספר השיחות הממתינות ייצבע באדום.

Sla queues skills.png

מסכי מרכזיה

מסך מוניטור

הגדרת צבעי הגרפים במסך מוניטור: שיחות בהמתנה, זמן המתנה ממוצע נוכחי וזמן המתנה ממוצע.
הגרפים ייצבעו בצבעים באופן הבא:

 • ירוק- אם הערך בין 0 ועד הערך במלבן הירוק (לא כולל).
 • כתום- אם הערך בין הערך במלבן הירוק ועד הערך במלבן הכתום (לא כולל).
 • אדום- אם הערך מעל הערך במלבן הכתום (כולל).

מסך זמן אמת

הגדרת צבעי הגרפים במסך זמן אמת: שיחות בהמתנה, זמן המתנה מקסימלי וזמן המתנה ממוצע- נענו בלבד.
הגרפים ייצבעו בצבעים באופן הבא:

 • ירוק- אם מספר השיחות הממתינות בתור הוא בין 0 ועד הערך במלבן הירוק (לא כולל).
 • כתום- אם הערך בין הערך במלבן הירוק ועד הערך במלבן הכתום (לא כולל).
 • אדום- אם הערך מעל הערך במלבן הכתום (כולל).

מסכי קול סנטר

מסך מוניטור- קול סנטר

הגדרת צבעי הגרפים במסך מוניטור קול סנטר: שיחות בהמתנה, זמן המתנה ממוצע נוכחי וזמן המתנה ממוצע.
הגרפים ייצבעו בצבעים באופן הבא:

 • ירוק- אם הערך בין 0 ועד הערך במלבן הירוק (לא כולל).
 • כתום- אם הערך בין הערך במלבן הירוק ועד הערך במלבן הכתום (לא כולל).
 • אדום- אם הערך מעל הערך במלבן הכתום (כולל).

מסך זמן אמת- קול סנטר

הגדרת צבעי הגרפים במסך זמן אמת- קול סנטר: שיחות בהמתנה, זמן המתנה מקסימלי וזמן המתנה ממוצע- נענו בלבד.
הגרפים ייצבעו בצבעים באופן הבא:

 • ירוק- אם מספר השיחות הממתינות בתור הוא בין 0 ועד הערך במלבן הירוק (לא כולל).
 • כתום- אם הערך בין הערך במלבן הירוק ועד הערך במלבן הכתום (לא כולל).
 • אדום- אם הערך מעל הערך במלבן הכתום (כולל).

לדוגמא
אם במוניטור- שיחות בהמתנה בתור, במלבן הירוק הערך הוא 5, במלבן הכתום הערך הוא 10 ובמלבן האדום הערך הוא 15.
כשימתינו בין 0 ל-4 (כולל) שיחות הגרף ייצבע בירוק.
כשימתינו בין 5 ל-9 (כולל) שיחות הגרף ייצבע בכתום.
כשימתינו 10 שיחות ומעלה הגרף ייצבע באדום. הערך המקסימלי של הגרף הוא 15, והוא מופיע בתחתית הגרף בצד ימין.

Sla cc pbx.png

מסכים משולבים (מרכזיה וקול סנטר)

מסכי תובנות מרכזיה ותובנות קול סנטר

הגדרת צבעי השדות במסכים תובנות מרכזיה ותובנות קול סנטר: שיחות בהמתנה, זמן המתנה מקסימלי נוכחי וחריגה מרמת שירות.
השדות ייצבעו בצבעים באופן הבא:

 • ירוק- אם הערך בין 0 ועד הערך במלבן הירוק (לא כולל).
 • כתום- אם הערך בין הערך במלבן הירוק ועד הערך במלבן הכתום (לא כולל).
 • אדום- אם הערך מעל הערך במלבן הכתום (כולל).

שיחות יעילות

לא זמין כרגע.

זמן דיבור שלוחה/ נציג

הגדרת זמן שיחה מקסימלי של הנציגים. נציגים אשר נמצאים בשיחה מעל הערך בשדה זה, זמן הדיבור שלהם ייצבע באדום במסכים הבאים: "שלוחות", "נציגים", "תובנות מרכזיה" ו"תובנות קול סנטר".

SLA BOTH.png