CTI

מתוך wiki.voipe.co.il
גרסה מ־04:19, 21 ביוני 2022 מאת Voipe (שיחה | תרומות) (←‏רכיבי הדף)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

התממשקות CTI למערכות חיצוניות.
במרכזייה שלנו קיימים מספר אירועי התממשקות עבור שיחות נכנסות או יוצאות, שיחות פנימיות לא נכללות בהתממשקות CTI.
מערכות ה-CRM מספקות לנו קישור ייעודי שאליו אנחנו שולחים ב- GET או POST את הפרמטרים הזמינים בכל אירוע.
בPOST ניתן לבחור תבנית XML או תבנית JSON.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.

רכיבי הדף

לשונית CTI

לפאנל והמרכזייה יכולות התממשקות שונות:
1. Enable CTI popup- הקפצת מסך עם פרטי המתקשר במערכת חיצונית.
המשתמש יכול לבחור את מועד הקפצת המסך מהאפשרויות הבאות:
1.1. בעת צלצול- המסך יקפוץ ברגע שהשיחה מצלצלת בשלוחות.
1.2. בעת מענה- המסך יקפוץ ברגע שהשיחה נענית ע"י אחת השלוחות.
1.3. הגדרה ידנית- בבחירה באפשרות זו, כל משתמש יוכל להגדיר לעצמו את מועד הקפצת המסך באופן עצמאי בפאנל (צלצול/ מענה).
פרמטרים זמינים:

 • Calltime- זמן השיחה, תאריך ושעה.
 • Extension - מספר השלוחה אליה נכנסה השיחה.
 • Callerid- מספר המתקשר.
 • callid- מזהה השיחה.
 • Did- מספר היעד, המספר שהמקור חייג בפועל.
 • Queuename- שם התור אליו נכנסה השיחה.
 • Queuenumber- מספר התור אליו נכנסה השיחה.

2. Enable CTI- שליחת נתונים על השיחות הנכנסות שמצלצלות בשלוחות.
פרמטרים זמינים:

 • Calltime- זמן השיחה, תאריך ושעה.
 • Extension - מספר השלוחה אליה נכנסה השיחה.
 • Callerid- מספר המתקשר.
 • callid- מזהה השיחה.
 • Did- מספר היעד, המספר שהמקור חייג בפועל.
 • Queuename- שם התור אליו נכנסה השיחה.
 • Queuenumber- מספר התור אליו נכנסה השיחה.

3. POST CALL URL (עבור שיחות נכנסות ושיחות יוצאות)- שליחת נתוני השיחה למערכת חיצונית לאחר סיום שיחה.
פרמטרים זמינים:

 • calldate- זמן השיחה, תאריך ושעה.
 • src- מספר המקור.
 • dst- מספר היעד.
 • waittime- זמן המתנה.
 • duration- משך השיחה.
 • direction- כיוון השיחה.
 • disposition- סטטוס השיחה.
 • did- מספר היעד, המספר שהמקור חייג בפועל.
 • recordingfile- שם קובץ הקלטת השיחה.
 • recordingdownload- לינק להורדת הקלטת השיחה.
 • uniqueid- מזהה שיחה, מספר ייחודי.

4. ABANDONED URL (עבור שיחות נכנסות מתור בלבד)- שליחת נתוני שיחה ננטשת (מתור).
פרמטרים זמינים:

 • calltime- זמן השיחה, תאריך ושעה.
 • callerid- מספר המתקשר.
 • waittime- משך זמן המתנה.
 • did- מספר היעד, המספר שהמקור חייג בפועל.
 • queuename- שם התור אליו נכנסה השיחה.
 • queuenumber- מספר התור אליו נכנסה השיחה.
 • uniqueid- מזהה שיחה, מספר ייחודי.

5. ABANDONED IVR URL (עבור שיחות נכנסות בלבד)- שליחת נתוני שיחה ננטשת (מנתב השיחות).
פרמטרים זמינים:

 • calltime- זמן השיחה, תאריך ושעה.
 • callerid- מספר המתקשר.
 • waittime- משך זמן המתנה.
 • did- מספר היעד, המספר שהמקור חייג בפועל.
 • ivr- שם הנתב שיחות שאליו נכנסה השיחה.
 • uniqueid- מזהה שיחה, מספר ייחודי.

6. QUEUEENTER URL- דיווח בעת כניסת שיחה לתור.
פרמטרים זמינים:

 • calltime- זמן שיחה, תאריך ושעה.
 • callerid- מספר המתקשר.
 • did- מספר היעד, המספר שהמקור חייג בפועל.
 • queuename- שם התור אליו נכנסה השיחה.
 • queuenumber- מספר התור אליו נכנסה השיחה.
 • uniqueid- מזהה שיחה, מספר ייחודי.

7. queueenterpopup URL- הקפצת מסך עם נתוני השיחה שנכנסה לתור.
פרמטרים זמינים:

 • calltime- זמן שיחה, תאריך ושעה.
 • callerid- מספר המתקשר.
 • did- מספר היעד, המספר שהמקור חייג בפועל.
 • queuename- שם התור אליו נכנסה השיחה.
 • queuenumber- מספר התור אליו נכנסה השיחה.
 • uniqueid- מזהה שיחה, מספר ייחודי.

8. queuefailover URL- שליחת נתוני שיחה שהועברה מהתור ליעד אחר.
פרמטרים זמינים:

 • calltime- זמן שיחה, תאריך ושעה.
 • callerid- מספר המתקשר.
 • did- מספר היעד, המספר שהמקור חייג בפועל.
 • queuename- שם התור אליו נכנסה השיחה.
 • queuenumber- מספר התור אליו נכנסה השיחה.
 • uniqueid- מזהה שיחה, מספר ייחודי.

9. queuefailoverpopup URL- הקפצת מסך עם נתוני שיחה שהועברה מהתור ליעד אחר.
פרמטרים זמינים:

 • calltime- זמן שיחה, תאריך ושעה.
 • callerid- מספר המתקשר.
 • did- מספר היעד, המספר שהמקור חייג בפועל.
 • queuename- שם התור אליו נכנסה השיחה.
 • queuenumber- מספר התור אליו נכנסה השיחה.
 • uniqueid- מזהה שיחה, מספר ייחודי.

10. תיעוד שיחות עם זמן דיבור מעל/ מתחת לX שניות- שליחת נתוני שיחות עם זמן דיבור מתחת או מעל X שניות.
פרמטרים זמינים:

 • calltime- זמן שיחה, תאריך ושעה.
 • src- מספר המקור.
 • dst- מספר היעד.
 • waittime- זמן המתנה.
 • duration- משך השיחה.
 • direction- כיוון השיחה.
 • did- מספר היעד, המספר שהמקור חייג בפועל.
 • recordingdownload- לינק להורדת הקלטת השיחה.
 • uniqueid- מזהה שיחה, מספר ייחודי.

11. תיעוד שיחות יוצאות- שליחת נתוני שיחות יוצאות.
פרמטרים זמינים:

 • calltime- זמן שיחה, תאריך ושעה.
 • src- מספר המקור.
 • dst- מספר היעד.
 • waittime- זמן המתנה.
 • duration- משך השיחה.
 • billsec- משך שיחה לחיוב.
 • disposition- סטטוס השיחה.
 • did- מספר היעד, המספר שהמקור חייג בפועל.
 • recordingdownload- לינק להורדת הקלטת השיחה.
 • uniqueid- מזהה שיחה, מספר ייחודי.

12. תיעוד שיחות שנענו- שליחת נתוני שיחות שנענו.
פרמטרים זמינים:

 • calltime- זמן שיחה, תאריך ושעה.
 • src- מספר המקור.
 • dst- מספר היעד.
 • waittime- זמן המתנה.
 • duration- משך השיחה.
 • billsec- משך שיחה לחיוב.
 • direction- כיוון השיחה.
 • disposition- סטטוס השיחה.
 • did- מספר היעד, המספר שהמקור חייג בפועל.
 • recordingdownload- לינק להורדת הקלטת השיחה.
 • uniqueid- מזהה שיחה, מספר ייחודי.

13. תיעוד שיחות יוצאות שנענו- שליחת נתוני שיחות יוצאות שנענו.
הנתונים נשלחים בעת מענה לשיחות היוצאות.
פרמטרים זמינים:

 • calldate- זמן שיחה, תאריך ושעה.
 • src- מספר המקור.
 • dst- מספר היעד.
 • waittime- זמן המתנה.
 • uniqueid- מזהה שיחה, מספר ייחודי.

14. הקפצת מסך בשיחות יוצאות שנענו- הקפצת מסך במערכת חיצונית לאחר כל שיחה יוצאת שנענתה.
פרמטרים זמינים:

 • calldate- זמן שיחה, תאריך ושעה.
 • src- מספר המקור.
 • dst- מספר היעד.
 • waittime- זמן המתנה.
 • uniqueid- מזהה שיחה, מספר ייחודי.

לשונית Priority

כדי לאפשר הקפצת חלונות במערכת priority ע"י הפאנל, המשתמש צריך להיות מחובר גם לפאנל וגם למערכת priority.
בעת הקפצת חלון במערכת priority ע"י הפאנל, שם החלון יהיה מספר לקוח או חלון לקוח חדש במידה ומספר הטלפון לא נמצא במסד הנתונים של ה priority.

 • Get Customer Id URL- לפני שליחת נתוני המקור ל priority, נשלחת שאילתה למערכת שבודקת לפי מספר המקור האם זהו לקוח קיים. מחזירה את מספר הלקוח אם קיים, אחרת מחזירה 0.
 • Customer Id Exists URL- אם הלקוח קיים במערכת priority, יפתח כרטיס הלקוח במערכת.
 • Customer Id Not Exists URL- אם הלקוח לא קיים במערכת priority, יפתח חלון "הוספת לקוח חדש" במערכת.
 • Post Call URL- שליחת נתונים למערכת priority לאחר סיום השיחה.
 • Priority username- שם משתמש להתממשקות עם priority.
 • Priority password- סיסמא להתממשקות עם priority.

לשונית Almog

כדי לאפשר הקפצת חלונות במערכת Almog ע"י הפאנל, המשתמש צריך להיות מחובר גם לפאנל וגם למערכת Almog.
ההתממשקות בוצעה באמצעות Webservice.
מאפייני ההתממשקות עם Almog הם:

 • הקפצת מסך בשיחה נכנסת
 • חיוג Click2call מתוך הCRM
 • שמירת לינק להקלטת השיחה בטבלת השיחות בCRM (באמצעות service רץ של Almog).

הפרמטרים להתממשקות:

 • Web service URL- הURL של הweb service.
 • CTI Method- שם המתודה של ההקפצת מסך בWS.
 • Password- סיסמא שמוגדרת כפרמטר בCRM.Cti page.png