דוח שלוחות- התפלגויות

מתוך wiki.voipe.co.il

סיכום התפלגויות

דוח שלוחות

שיחות יוצאות

  • סה"כ שיחות יוצאות- סה"כ שיחות יוצאות של השלוחות.
  • מספר שיחות יוצאות שנענו- מספר שיחות שנענו בשלוחות.
  • מספר שיחות יוצאות שלא נענו- מספר שיחות שלא נענו בשלוחת.

שיחות נכנסות

  • מספר שיחות שהתקבלו- מספר שיחות שהתקבלו בשלוחות.
  • מספר שיחות שנענו- מספר שיחות נכנסות שנענו בשלוחות.
  • מספר שיחות שלא נענו- מספר שיחות נכנסות שלא נענו בשלוחות.
  • אחוז אין מענה- אחוז שיחות ללא מענה מתוך השיחות הנכנסות.

סיכום התפלגות

סיכום המשתנים שסומנו בהפקת הדוח: שלוחות, תאריכים ושעות.

פירוט התפלגות- שיחות נכנסות ויוצאות

פירוט התפלגות- שיחות נכנסות ויוצאות
תאריך שלוחה מספר אירוע זמן המתנה זמן דיבור פעולות
תאריך ושעת השיחה מספר השלוחה שקיבלה/ הוציאה שיחה (בהתאם לשיחות יוצאות/ נכנסות). מספר המקור/ מספר יעד (בהתאם לשיחות יוצאות/ נכנסות). סטטוס השיחה:
* נענה
* לא נענה
זמן המתנה בשלוחה זמן דיבור בשלוחה קובץ הקלטה- חשוב לשים לב שההקלטות זמינות כ30 דקות לאחר סיום השיחה (תלוי בעומס השיחות).
* להאזנה יש ללחוץ על כפתור ה play.
* שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל יש ללחוץ על החץ ולהזין את כתובת המייל הרצויה.
* הורדה- להורדת ההקלטה יש ללחוץ על כפתור ההורדה (אייקון כחול).

התפלגות לפי שלוחה

התפלגות שיחות נכנסות ושיחות יוצאות לפי חלוקה לשלוחות.

שיחות נכנסות
התפלגות לפי שלוחה- שיחות נכנסות
שלוחה התקבלו נענו לא נענו זמן המתנה ממוצע זמן שיחה ממוצע אחוז נענו אחוז לא נענו זמן דיבור
מספר השלוחה מספר שיחות שהתקבלו בשלוחה מספר שיחות שנענו בשלוחה מספר שיחות שלא נענו בשלוחה זמן המתנה ממוצע בשלוחה זמן שיחה ממוצע בשלוחה אחוז שיחות שנענו מכל השיחות בשלוחה אחוז שיחות שלא נענו מכל השיחות בשלוחה זמן דיבור (בלי זמן ההמתנה).
שיחות יוצאות
התפלגות לפי שלוחה- שיחות יוצאות
שלוחה סה"כ נענו לא נענו זמן המתנה ממוצע זמן שיחה ממוצע אחוז נענו אחוז לא נענו
מספר השלוחה סה"כ שיחות יוצאות מספר שיחות יוצאות שנענו מספר שיחות יוצאות שלא נענו זמן המתנה ממוצע זמן שיחה ממוצע אחוז שיחות שנענו מכל השיחות היוצאות של השלוחה אחוז שיחות שלא נענו מכל השיחות היוצאות של השלוחה


התפלגות לפי שלוחה

התפלגות לפי חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע

בלשונית התפלגויות ניתן להציג את התפלגיוות השיחות בתור לפי חלוקה לחודשים, שבועות, ימים, שעות וימות השבוע.

התפלגות שיחות נכנסות
חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע התקבלו נענו לא נענו זמן המתנה ממוצע זמן שיחה ממוצע אחוז נענו אחוז לא נענו SLA
חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע מספר שיחות שהתקבלו בשלוחות מספר שיחות שנענו בשלוחות מספר שיחות שלא נענו בשלוחות זמן המתנה ממוצע בשלוחות זמן שיחה ממוצע בשלוחות אחוז שיחות שנענו בשלוחות מכל השיחות הנכנסות אחוז שיחות שלא נענו בשלוחות מכל השיחות הנכנסות אחוז שיחות שנענו תוך הזמן שהוגדר בדף רמת שירות (זמן המתנה תחת מוניטור רמת שירות)


התפלגות שיחות יוצאות
חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע סה"כ נענו לא נענו זמן המתנה ממוצע זמן שיחה ממוצע אחוז נענו אחוז לא נענו
חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע סה"כ שיחות יוצאות בשלוחות מספר שיחות יוצאות שנענו מספר שיחות יוצאות שלא נענו זמן המתנה ממוצע בשלוחות זמן שיחה ממוצע בשלוחות אחוז שיחות שנענו מכל השיחות היוצאות של השלוחה אחוז שיחות שלא נענו מכל השיחות היוצאות של השלוחה
דוח שלוחות- התפלגות לפי חודש