דוח שלוחות- לשונית לא נענו

מתוך wiki.voipe.co.il

סיכום שיחות שלא נענו

דוח השיחות שלא נענו בשלוחות.

סה"כ שיחות

  • מספר שיחות שלא שנענו- מספר שיחות שלא נענו בשלוחות.
  • זמן המתנה ממוצע- זמן המתנה ממוצע בשלוחות.

סיכום התפלגות

סיכום המשתנים שסומנו בהפקת הדוח: שלוחות, תאריכים ושעות.

פירוט שיחות שלא נענו

פירוט שיחות שלא נענו
תאריך מקור יעד אירוע זמן המתנה
תאריך ושעת השיחה מספר/ שלוחת המקור מספר/ שלוחת היעד סטטוס השיחה: * לא נענה
* תפוס
זמן המתנה בשלוחות

לא נענו לפי רמת שירות

התפלגות השיחות שלא נענו תוך x שניות.

  • גרף שיחות שלא נענו לפי רמת שירות
  • טבלת שיחות שלא נענו לפי רמת שירות:
לא נענו לפי רמת שירות
לא נענו כמות אחוזים
שיחות שלא נענו תוך X שניות מספר שיחות שלא נענו תוך X שניות אחוז השיחות שלא נענו תוך X שניות מתוך כל השיחות שלא נענו

לא נענו לפי שלוחה

דוח שלוחות- לא נענו לפי שלוחה

התפלגות שיחות שלא נענו בחלוקה לשלוחות.

  • גרף שיחות שא נענו לפי שלוחה
  • טבלת שיחות שלא נענו לפי שלוחה:
לא נענו לפי שלוחה
שלוחה כמות אחוזים זמן המתנה זמן המתנה ממוצע זמן המתנה מקסימלי
מספר השלוחה מספר השיחות שלא נענו אחוז השיחות שלא נענו מכל השיחות שלא נענו בשלוחות זמן המתנה כולל בשלוחה זמן המתנה ממוצע בשלוחה זמן המתנה מקסימלי בשלוחה