דוח שלוחות- לשונית נענו

מתוך wiki.voipe.co.il

סיכום שיחות שנענו

דוח השיחות שנענו בשלוחות.

שיחות שנענו

  • מספר שיחות שנענו- מספר שיחות שנענו בשלוחות (שיחות נכנסות ויוצאות).
  • זמן המתנה ממוצע- זמן המתנה ממוצע בשלוחות עד למענה.
  • סה"כ משך שיחה- סה"כ משך כל השיחות שנענו.
  • זמן דיבור ממוצע- זמן דיבור ממוצע של השלוחות.

סיכום התפלגות

סיכום המשתנים שסומנו בהפקת הדוח: שלוחות, תאריכים ושעות.

פירוט שיחות שנענו

פירוט שיחות שנענו
תאריך מקור יעד אירוע זמן המתנה זמן דיבור פעולות
תאריך ושעת השיחה מספר/ שלוחת המקור מספר/ שלוחת היעד סטטוס השיחה: נענה זמן המתנה בשלוחה זמן דיבור בשלוחה קובץ הקלטה- חשוב לשים לב שההקלטות זמינות כ30 דקות לאחר סיום השיחה (תלוי בעומס השיחות).
* להאזנה יש ללחוץ על כפתור ה play.
* שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל יש ללחוץ על החץ ולהזין את כתובת המייל הרצויה.
* הורדה- להורדת ההקלטה יש ללחוץ על כפתור ההורדה (אייקון כחול).

נענו לפי רמת שירות

התפלגות מספר השיחות שנענו תוך x שניות.

  • גרף שיחות שנענו לפי רמת שירות
  • טבלת שיחות שנענו לפי רמת שירות:
נענו לפי רמת שירות
נענו כמות אחוזים
תוך כמה שניות השיחות נענו מספר שיחות שנענו תוך X שניות אחוז השיחות שנענו תוך X שניות מתוך כל השיחות שנענו

נענו לפי שלוחה

התפלגות שיחות שנענו בחלוקה לשלוחות.

  • גרף שיחות שנענו לפי שלוחה
  • טבלת שיחות שנענו לפי שלוחה:
נענו לפי שלוחה
שלוחה כמות אחוזים זמן דיבור אחוז זמן דיבור זמן דיבור ממוצע זמן המתנה זמן המתנה ממוצע זמן המתנה מקסימלי
מספר השלוחה מספר שיחות שנענו בשלוחה אחוז השיחות שנענו בשלוחה מכל השיחות שנענו בשלוחות זמן דיבור כולל בשלוחה אחוז זמן דיבור בשלוחה מכל זמן הדיבור בשלוחות זמן דיבור ממוצע של השלוחה זמן המתנה כולל בשלוחה זמן המתנה ממוצע של השלוחה זמן המתנה מקסימלי בשלוחה

נענו לפי אורך שיחה

התפלגות שיחות שנענו לפי אורך שיחה.

נענו לפי אורך שיחה
זמן שיחה כמות אחוזים זמן דיבור אחוז זמן דיבור זמן דיבור ממוצע זמן המתנה זמן המתנה ממוצע זמן המתנה מקיסמלי
זמן שיחה עד X שניות מספר השיחות שנענו אחוז השיחות שנענו עם משך שיחה עד X שניות משך השיחה אחוז משך השיחה מכל השיחות שנענו זמן דיבור ממוצע של השלוחות זמן המתנה של שיחות שנענו תוך X שניות זמן המתנה ממוצע של שיחות שנענו תוך X שניות זמן המתנה מקסימלי של שיחות שנענו תוך X שניות


דוח שלוחות- נענו לפי אורך שיחה